Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

-Mennesket er ikke til salgs

Diakonene i bispedømmet, kirkens omsorgsarbeidere, er i disse dager samlet på Vegårshei. Et av hovedtemaene er "Mennesket er ikke til salgs".

Dette er den årlige samlingen der diakonene i Agder og Telemark bispedømme får møte hverandre, diakonrådgiver Erling Jakobsen og biskopen. Til sammen 25 diakoner og diakoniarbeidere fra bispedømmet er innom Vegårtun 13.-15. februar.

Biskop Stein Reinertsen innledet tirsdagen med å snakke om hvilken reformasjon vår kirke trenger i dag.

-Luther gikk tilbake til røttene. Han fremhevet "troen alene", "Skriften alene", "nåden alene" og "Jesus alene". Dette må være kjernepunktene i vår måte å jobbe på fremdeles, sier biskopen.

Menneskeverdet
Mottoet "Jesus alene" innebærer også at vi som kirke må se på  hvordan Jesus møtte mennesker og gav dem verdighet. Grunnlaget for Den norske kirkes fokus på at "mennesket er ikke til salgs" er troen på at ethvert menneske er skapt i Guds bilde. Det er grunnlaget for det kristne menneskesynet.

Når noen ikke respekterer et medmenneskes verdighet, men utelukkende ser på det som et objekt en selv kan tjene penger på, krenkes menneskeverdet. I verden i dag skjer dette på mange måter:

  • Slaveri er ikke avskaffet, men opptrer i stadig nye former. Mange steder på kloden er fremmedarbeidere, kvinner og barn tvunget til å jobbe under umenneskelige forhold.
  • Mennesker i hundretusentalls er offer for menneskehandel over landegrenser, enten det er til prostitusjon eller annet tvangsarbeid.
  • Noen tjener store beløp på å sende flykninger ut langs usikre fluktruter, i mange tilfeller inn i den visse død.

"Ungdom er ikke til salgs" var tittelen på foredraget som Ingunn Lyngset Holme fra Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand hadde i går. I dag fulgte Lisa Winther fra Stefanusalliansen opp med temaet "Mennesket er ikke til salgs" og i morgen snakker generalsekretær Berit Hagen Agøy i mellomkirkelig råd opp med samme tema. Roald Guttormsen fra Kirkens Nødhjelp sitt utgangspunkt er "Skaperverket er ikke til salgs".

Bakgrunnen for disse temaene er 500-årsjubileet for reformasjonen som feires i 2017. Hovedpoenget i Martin Luthers teser var nettopp at det ikke er rett å drive kjøp og salg med menneskeskjebner. Som kjent kjempet han mot salget av avlatsbrev. I dag er det kommersielle presset, ikke mist på ungdom, stort.

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Bjarne Nordhagen (Fung. stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20