Seks av ti medlemmer tror på Gud i Agder og Telemark

Seks av ti medlemmer av Den norske kirke i Agder og Telemark oppgir en form for gudstro, og like mange ber til Gud av og til. Dermed er medlemmene i vårt bispedømme blant dem som gir klarest uttrykk for den kristne troen blant bispedømmene her i landet. Det viser en stor medlemsundersøkelse som nå er offentliggjort.

Undersøkelsen er utført av meningsmålingsinstituttet Opinion for Den norske kirke, omfatter vel 3000 medlemmer og ble gjennomført våren 2019. Blant medlemmene i Agder og Telemark bispedømme oppgir 61 proset en form for gudstro. Bare i Sør-Hålogaland er denne prosenten høyere, nemlig 65 prosent.

På landsbasis er det vel fem av ti (54 prosent) som oppgir en form for gudstro. De har svart bekreftende på følgende utsagn: 

-Jeg er så sikker som jeg kan være på at Gud finnes
-Jeg tror på Gud, men jeg tviler
-Jeg tror av og til på Gud, og av og til tror jeg ikke på Gud

Folkekirken står sterkt
Undersøkelsen viser samtidig at det man gjerne kaller folkekirken står sterkt blant medlemmene i Den norske kirke. Tre av fire medlemmer mener det er viktig at kirkebyggene vedlikeholdes. Undersøkelsen viser videre at 64 prosent av medlemmer i Den norske kirke har besøkt en kirkegård eller gravplass siste året. I tillegg har 51 prosent vært i en kirkelig begravelse. 

87 prosent av kirkens medlemmer på landsbasis besøkt kirken minst én gang det siste året. Av disse har 51 prosent vært i kirken mellom 6 og 12 ganger. 8 prosent har vært i kirken mer enn månedlig (13 ganger eller mer). I den sistnevnte kategorien, det vi gjerne kaller faste kirkegjengere, ligger Agder og Telemark også på topp i landet med 13 prosent som går i kirken mer enn én gang i måneden.

Videre viser undersøkelsen at 78 prosent av medlemmene av Den norske kirke her i landet ville valgt å døpe barna sine pr. i dag.  Samtidig oppgir 64 prosent at de ville valgt kirkelig konfirmasjon, mens 60 prosent ville valgt kirkelig vielse.

-Vanskelig å fange opp menneskers tro
Kirkefagsjef i Agder og Telemark bispedømme, Bjarte Leer-Helgesen, ser mange positive sider ved svarene:

- Vi får bekreftet at folkekirken står sterkt her i Agder og Telemark. Samtidig er det vanskelig å fange opp menneskers tro i en slik undersøkelse. Men vi merker oss at bispedømmet scorer høyest i landet på flere spørsmål som har med troen å gjøre.

- Men er det ikke et tankekors at ca. en tredjedel av medlemmene i vårt bispedømme ikke synes å ha en gudstro?

- Vi har ikke noe A- og B-medlemskap i Den norske kirke. Dåpen er det eneste medlemskriteriet. Vi ser at det også i denne gruppen er et flertall som sier at det er viktig å ta vare på kirkebyggene. Dette viser en tilhørighet til kirka som vi tar på alvor, sier Bjarte Leer-Helgesen.

Her kan du lese mer om undersøkelsen 

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Kontakt Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep, tlf 23 22 79 30, post@kirkeligressursenter.no, www.kirkeligressurssenter.no

 

Ansvarlig redaktør: 
Aslak Wegge (Stiftsdirektør)
Nettredaktører: Dag A. Kvarstein og Geir Myre

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"