Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Nytt lys over kunsten i Lunde kirke

Johanna Bugge Berges omfattende utsmykning i Lunde kirke i Telemark blir nå løftet fram gjennom en ny masteravhandling. Anne Strømvoll (UiO) har gjort et banebrytende arbeid, mener seniorrådgiver i Agder og Telemark bispedømme, Tone Klev Furnes.

Avhandlingen om Johanna Bugge Berges (1874-1961) kunst i Lunde kirke kaster lys over bakgrunnen for den omfattende utsmykningen.

-En stor glede, og hjertelig takk til kunsthistoriker Anne Strømvoll (Uio) for et viktig og banebrytende arbeid, sier seniorrådgiver Tone Klev Furnes i Agder og Telemark bispedømme.

- Vi arbeider med å forvalte og formidle kirkekunsten,- både for allmenheten, i kirkelige sammenhenger og for skoleverket.  I 2011 ble vi kontaktet av daværende sokneprest Rune Lia i Nome menighet rundt formidling av takmaleriet til Johanna Bugge Berge i Lunde kirke. Vi ga da råd om at utsmykningen burde få en kunstfaglig forankring gjennom ny forskning,- og det har nå skjedd gjennom Anne Strømvolls kunstvitenskapelige arbeide, sier Tone Klev Furnes.

Gjennom mange år undersøkte tidligere sogneprest Haakon F. Meyer bildeutsmykningen i Lunde kirke. Med ny forskning og masteroppgave fra Anne Strømvoll er takmaleriet nå også godt kunstfaglig dokumentert.

Også nåværende sokneprest Ragnhild Halden er begeistret:

- Det er en stor glede for Lunde og Flåbygd menighet at masteroppgaven til Anne Strømvoll om takmaleriene i Lunde kyrkje nå er ferdig, og vi gratulerer Anne med hennes oppgave og disputas. Vi er svært stolte av takmaleriene malt av Johanna Bugge Berge, og kjenner på både glede og ærbødighet i å forvalte denne kunstskatten. Det er spennende å lese Anne Strømvoll sin forskning, og vi håper å kunne bruke den nye kunnskapen i formidlingen av takmalerienes budskap. Vi håper at vi skal klare å integrere takmaleriene inn i vår trosopplæring, gudstjenesteliv og menighetsliv på en god måte, og la bildenes form og budskap få skape glede, undring og tro, sier Ragnhild Halden.

Anne Strømvoll om utsmykningene i Lunde kirke
Lunde kirke i Nome, Telemark, sto ferdig i 1872 og ble bygget i nygotisk stil, en stil hvor det var den himmelstrebende arkitekturen med de ulike bygningselementene som skulle fremheves og fremstå som innvendig utsmykning, dekor utover dette hadde liten eller ingen plass.

I 1927 fikk kirken en ny og omfattende utsmykning utført av kunstneren Johanna Bugge Berge. I 2014 mente menighetsrådet i Lunde og Flåbygd at tiden var moden for å se nærmere på disse utsmykningene, og tok kontakt med Agder og Telemark bispedømme ved seniorrådgiver Tone Klev Furnes. De valgte altså å gi oppdraget til masterkandidat Anne Strømvoll, ved Universitetet i Oslo. Avhandling har hatt til hensikt å forklare bakgrunnen for endringen av kirkerommet i 1927.

Utsmykningen må ses i lys av flere forhold som gjorde seg gjeldende rundt forrige århundreskifte og fremover; modernismens fremvekst, en fortsatt levende nasjonal tidsånd med ønske om å knytte sammen fortid og nåtid, og den forholdsvis store satsingen på monumentalutsmykning i begynnelsen av forrige århundre. Det har blitt en spennende fortelling om fornyelse, valg, konflikt og tilpasning.

Dekorasjonene i Lunde kirke har i stor grad hentet sine forbilder fra den lokale kunsten man finner i traktens gamle stuer og loft. Tidligere hadde det vært vanlig å dekorere kirkerommet, men med reformasjon og pietisme forsvant denne tradisjonen. Mye av det som fantes av dekor ble overmalt eller oversett. Men ønsket om utsmykning og religiøse motiver forsvant ikke, og fra siste halvdel av 1700-tallet flyttet den over til bondens stue. Man kan nå si at ringen ble sluttet, – for med utsmykningen i Lunde kirke er denne kunsten igjen tilbake i kirkerommet.

 

Avhandlingen kan bestilles direkte fra forfatteren anne@stromvoll.net Den vil også være tilgjengelig på UiOs hjemmesider fra midten av mars

 

 

 

 

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Bjarne Nordhagen (Fung. stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20