Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Varsling ved kritikkverdige forhold

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, og arbeidsgiver har plikt til å utarbeide interne rutiner for varsling. I kjølvannet av MeToo-kampanjen ønsker Den norske kirke å ha fokus på dette.

Til deg som har vært utsatt
Har du vært utsatt for trakassering, oppfordrer vi deg til å snakke med en du kan stole på. Oppsøk rom du opplever som trygge. 

Meld fra, eller få hjelp til å gjøre det. Se varslingsskjema og retningslinjer nedenfor.

Til deg som har vært vitne til uakseptable hendelser
Er du bekymret over atferden til en ansatt eller frivillig, bring bekymringen videre til nærmeste leder eller verneombud. Du kan si direkte fra til den det gjelder om du opplever en oppførsel og atferd du synes er uakseptebel og grenseoverskridende. Gjør ditt for å hindre ryktespredning, og meld fra i de riktige kanalene.

Kirkelig ressurssenter
Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et samtalested for kvinner og menn som har opplevd krenkelser av en tillits- eller autoritetsperson. Senteret utfører sitt diakonale oppdrag under visjonen: "Ved den utsattes side". Oppdraget realiseres gjennom verdiene verdighet - åpenhet - rettferdighet.

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Varslingsrutiner
Kirkerådets Arbeidsmiljøutvalg vedtok i november 2017 varslingsrutiner for ansatte i Den norske kirke. Se lenke til dokument nederst.

Kontaktpersoner
Agder og Telemark bispedømme har følgende personer som kan kontaktes ved vold og seksuelle overgrep:

Ragnhild Toreid, tlf. 975 70 121
E-post: ragnhildtor@gmail.com

Solveig Høegh-Larsen, tlf. 995 76 030
E-post: famisolb@online.no

Kontaktperson ved Agder og Telemark bispedømmekontor:
Ole Jørgen Sagedal, tlf. 38 10 51 35
Epost: os435@kirken.no


Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Aslak Wegge (Stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20