Menigheter som har sluttet seg til "Sammen som kirke i hele verden"

Her forsøker vi å gi en oppdatert liste over hvilke menigheter som har sluttet seg til aksjonen. pr. 23/7 var 186 menigheter registret i aksjonen. Vi gjør oppmerksom på at noen steder står flere menigheter sammen om en aksjonen, hvilket betyr at antallet menigheter som er engasjert er flere.

Menigheter i Agder og Telemark bispedømme som er i gang med aksjon:

Risør menighet Aksjon for SAT 7 i samarbeid med NMS
Gjerstad menighet Opplæring og sosialhjelp på Madagaskar i samarbeid med NMS
Oddernes menighet Misjonsalliansen i samarbeid med Misjonsalliansen
Kirken i Tinn NMS sitt arbeid i Etiopia i samarbeid med NMS
Dypvåg menighet Arbeid i Nepal i samarbeid med Himalpartner
Tvedestrand menighet Misjonarbeid i Etiopia i samarbeid med NMS
Søgne menighet Guayaquil i samarbeid med Misjonsalliansen
Grimstad menighet Misjonsarbeidet i Liberia i samarbeid med Misjonsalliansen
Hisøy menighet Misjonsarbeid i Estland i samarbeid med NMS
Flekkerøy menighet Misjonsarbeid i samarbeid med NMS
Kvinesdal menighet Aksjon for SAT 7 i samarbeid med NMS
Lyngdal menighet Lovsangshjemmet i Thailand i samarbeid med NMS
Trefoldighet menighet, Arendal Det norske Misjonsselskap i samarbeid med NMS
Eidanger sokn Stefanusbarna og Mali/NMS i samarbeid med NMS og Stefanusalliansen
Hånes menighet Stefanusbarna i samarbeid med Stefanusalliansen
Torridal menighet Sårbare barn i Bhutan i samarbeid med Normisjon/Progreso
Lund menighet Misjonsarbeid i Guayaquil i samarbeid med Misjonsallisansen
Lista menighet Misjonsarbeidet på Madagaskar i samarbeid med NMS
Hægebostad og Eiken menigheter Machaseh i samarbeid med Israelsmisjonen
Moland menighet Misjonsarbeid i Thailand i samarbeid med NMS
Norkirken, Vennesla Det er krise i Ecuador! i samarbeid med Misjonsalliansen
Sauherad og Nes sokn Fokus Thailand i samarbeid med NMS
Skien menighet Steffanusbarna i samarbeid med Stefanusalliansen
Farsund menighet Der det trengs mest! i samarbeid med NMS
Froland menighet Cuba-prosjekt i samarbeid med Normisjon
Randesund menighet NMS-koronaarbeid i samarbeid med NMS
Eide menighet Stefanusbarna i samarbeid med Stefanusalliansen
Landvik menighet Stefanusbarna i samarbeid med Stefanusalliansen
Hidra menighet Menighetens misjonsprosjekt i samarbeid med NMS
Mandal Søppelbarna i Kairo, Egypt i samarbeid med Stefanusalliansen
Bø kyrkje Historie Makers i Kambodsja i samarbeid med Normisjon
Greipstad og Finsland menighet Søgne sammen for Ecuador i samarbeid med Misjonsalliansen
Høvåg menighet Ecuador i samarbeid med Misjonsalliansen
Vågsbygd kirke Stefanusalliansen i samarbeid med Stafanusalliansen
Kristiansand Domkirke Menigheten i Antalya i samarbeid med Stefanusalliansen
Vennesla menighet NMS generelt i samarbeid med NMS
Holum menighet Antalya evangeliske kirke i Tyrkia i samarbeid med Stefanusalliansen
Åmli menighet Sykehuset i Okhaldhunga i samarbeid med Normisjon
Voie menighet Barn og unge i Thailand i samarbeid med NMS
Holla og Helgen menighet Misjonsprosjekt i Estland i samarbeid med NMS
Langesund menighet Misjonsprosjekter i Mali i samarbeid med NMS og Normisjon
Fjotland menighet Fotball krysser grenser i samarbeid med Misjonsalliansen
Lillesand menighet Anafora retreatsenter i Egypt i samarbeid med NMS
Grindheim sokn Misjonsarbeid i Kamerun i samarbeid med NMS
Konsmo menighet Filipinene i samarbeid med Misjonsalliansen
45    

Møre bispedømme:

Vigra sokn Korona-tiltak i Equador i samarbeid med Normisjon
Ellingsøy kyrkjelyd Midtøsten i samarbeid med NMS
Kleiva menighet Fokus Midtøsten i samarbeid med NMS
Borgund menighet Næringsutvikling og gjenoppgygging i Nepal i samarbeid med HimalPartner
Ulstein sokn Midtøsten i samarbeid med NMS
Øye og Ranes kyrkjelyd Midtausen i samarbeid med NMS
Valderøy sokn Arbeidere i Nepal i samarbeid med HimalPartner
Ålesund og Volsdalen menighet "En bedre skolehverdag" i samarbeid med HimalPartner
Giske sokn Midtausten i samarbeid med NMS
Spjelkavik kyrkjelyd Menighetens prosjekter i samarbeid med NMS og
Volda kyrkjelyd Madagaskar i samarbeid med NMS
Nordsida sokn NMS i samarbeid med NMS
12    

Stavanger bispedømme:

ByMenigheten, Sandnes Prosjekter i Egypt i samarbeid med NMS
Gjesdal sokn Det Norske Misjonsselskap i samarbeid med NMS
Åkra menighet Arbeidet i Thailand i samarbeid med NMS
Madlamark menighet Midtøsten (NMS)
Minoritetsgrupper Ecuador
i samarbeid med NMS og Normisjon
Forsand menighet Evangelisering Blånildalen Etiopia
Martin Luther College Bangladesh
i samarbeid med NMS og Normisjon
Hinna menighet HimalPartner/NMS/Israelsmisjon i samarbeid med HimalPartner, NMS og Normisjon
Ræge menighet Thailand i samarbeid med NMS
Suldal sokn Misjonsprosjekt i samarbeid med HimalPartner
Lye forsamlingshus/Time kyrkje Okhaldhunga sjukehus i Nepal i samarbeid med Normisjon
Gand menighet Antalya Evangeliske kirke i samarbeid med Stefanusalliansen
Sunde menighet Thailand i samarbeid med NMS
Bogafjell og Figgjo menighet NMS i samarbeid med NMS
Riska menighet Stefanusalliansen og Normisjon i samarbeid med Stefanusalliansen og Normisjon
Avaldsnes menighet Thailand i samarbeid med NMS
Ferkingstad menighet Evangeliet tilbake til Guds eget folk, jødene over hele verden. i samarbeid med Israelsmisjonen
Jelsa menighet Landsbyutvikling Madagaskar i samarbeid med NMS
Kopervik menighet SAT 7 i samarbeid med NMS
Egersund menighet "Budskap Europa" i samarbeid med NMS
Bryne kyrkjelyd SAT 7 og Antalya Evangeliske kirke i samarbeid med NMS og Stefanusalliansen
Sandnes menighet NMS korona arbeid i samarbeid med NMS
Sola menighet/Sørnes menighet NMS i samarbeid med NMS
Ålgård menighet Støtte i Korona tiden i samarbeid med Misjonsalliansen
Førresfjorden menighet Støtte i Korona tiden og Mali i samarbeid med NMS og Normisjon
Høyland menighet Centro Creer i samarbeid med Misjonsalliansen
Randaberg menighet NMS arbeid i Estland og England i samarbeid med NMS
Kampen menighet Sat 7 i samarbeid med NMS
Sand menighet Areopagos i samarbeid med Areopagos
Torvastad menighet NMS-Estland i samarbeid med NMS
Bru sokneråd Menighetens misjonsprosjekt i samarbeid med NMS
Rossabø menighet Stafanusalliansen i samarbeid med Stefanusalliansen
30    

Nord Hålogaland bispedømme:

Båtsfjord menighet Misjonsarbeid i Nepal i samarbeid med Himalpartner
Trondenes menighet NMS sitt misjonsarbeid i samarbeid med NMS
Nordreisa sokn Okhaldunga i samarbeid med Normisjon
Tana sokn/Deanu sohkan Sammen som kirke i hele verden i samarbeid med NMS
Balsfjord og Malangen menighet Aksjon i samarbeid med?
Nesseby menighet Sammen som kirke i hele verden i samarbeid med NMS
Harstad menighet Arbeidet i Mali og Senegal i samarbeid med Senegal
Kvaløy menighet Norsk Luthersk Misjonssamband i samarbeid med NLM
Harstad menighet Arbeidet i Mali og Senegal i samarbeid med Normisjon
Øverbygd menighet Bidrag til corona-rammede menigheter i samarbeid med NMS
Sørreisa menighet Normisjon i samarbeid med Normisjon
Kvæfjord menighet   i samarbeid med Stefanusalliansen
Sandtorg menighet   i samarbeid med Misjonsalliansen
Kvænangen menighet Israelsmisjon i samarbeid med Israelsmisjonen
Salangen menighet Etiopia i samarbeid med NMS
Karasjok menighet Thailand i samarbeid med NMS
Loppa menighet NMS i samarbeid med NMS
Alta menighet SMM i samarbeid med SMM
Vadsø sokn Lovsangshjemmet i samarbeid med NMS
Kåfjord menighet Israelsmisjonen i samarbeid med Israelmisjonen
Tromsøysund menighet NMS i samarbeid med NMS
Kåfjord menighet Israelsmisjonen i samarbeid med Israelsmisjonen
Dyrøy menighet Misjonsarbeid i samarbeid med NMS
Hasvik menighet Sammen som kirke i hele verden  
Tromsø Domkirke Krikelig utdanning i Kina i samarbeid med NMS
Målselv menighet NMS i samarbeid med NMS/Misjonsalliansen
Svolvær menighet NMS i samarbeid med NMS
27    

Sør Hålogaland bispedømme:

Vågan menighet Misjonsprosjekt i Kambodsja i samarbeid med Misjonsalliansen
Ankenes menighet Stefanusalliansen i samarbeid med Stefanusalliansen
Fauske sogn Vann til Liberia og Stafanusbarna i samarbeid Misjonsalliansen og Stefanusalliansen
Valnesfjord sokn Vann til Liberia og Stefanusbarna i samarbeid Misjonsalliansen og Stefanusalliansen
Sulitjelma sogn Vann til Liberia og Stefanusbarna i samarbeid Misjonsalliansen og Stefanusalliansen
Buksnes, Hol, Stamsund, Valberg, Borge sokn Sykehuset i Okhaldungha i samarbeid med Normisjon
Saltdal kirkelige fellesråd NMS i samarbeid med NMS
Øvre Saltdal kirkelige fellesråd Normisjon i samarbeid med Normisjon
Moskenes menighet Stefanusbarna i samarbeid med Stafanusalliansen
Svolvær menighet Mali i samarbeid med NMS
10    

Borg bispedømme:

Ullensaker menighet Sykehuset i Okhaldunga, Nepal i samarbeid med Normisjon
Ski menighet Stefanusbarna og forfulgte kristne i Pakistan i samarbeid med Stefanusalliansen
2    

Oslo bispedømme:

Bakkehaugen, Majorstua og Vestre Aker menighet Misjonsalliansen og NMS i samarbeid med Misjonsalliansen og NMS
Holmlia menighet Stefanusalliansen i samarbeid med Stefanusalliansne
Nordstrand menighet Misjonsalliansen i samarbeid med Misjonsalliansen og Normisjon
Asker menighet Støtte til prosjektet  
Fagerborg menighet Koronatiltak i Thailand og Mali i samarbeid med NMS
Nordberg menighet Misjonsprosjekt på Madagaskar i samarbeid med NMS
Østre Aker og Haugerud menighet Psykisk helse i samarbeid med HimalPartner
Grorud menighet NMS i Etiopia/Den lutherske kirken i Ecuador og Flykninghjelpen i samarbeid med  NMS og Flytkningehjelpen
8    

Nidaros bispedømme:

Malvik menighet Liberia i samarbied med Misjonsalliansen
Klæbu menighet Kambodsja i samarbeid med Misjonsalliansen
Berg menighet Ecuador i samarbeid med Ecuador
Nidelven menighet Filipinene i samarbeid med Misjonsalliansen
Kirkene i Inderøy Menighetens misjonsprosjekt i Mali i samarbeid med NMS
Fusa sokn Hjelp til brannskadde i Etiopia i samarbeid med Children Burn & Wound Care Foundation
Strinda menighet NMS i samarbeid med NMS
7    

Tunsberg bispedømme

Strømsgodset menighet Lovsangshjemmet, Nådehjemmet og Immanuelhjemmet, Thailand i samarbeid med NMS
Modum menighet Generelt misjonsarbeid i samarbeid med HimalPartner
Tønsberg menighet Domkirke Støtte til kristne i Egypt i samarbeid med Stefanusalliansen
Hole menighet HimalPartner i samarbeid med HimalPartner
Nedre Eiker menighet Thailand i samarbeid med NMS
Flå menighet NMS i samarbeid med NMS
Revetal menighet Arbeid i Mali i samarbeid med NMS
Nøtterøy menigheter Prosjekt på Filippinene i samarbeid med Misjonsalliansen
Åsgårdstrand menighet Lovsangshjemmet, Nådehjemmet og Immanuelhjemmet i Thailand i samarbeid med NMS
9    

Bjørgvin bispedømme

Åsane menighet  Misjonsarbeidet i Thailand i samarbeid med NMS
Lykling kyrkje Saman som kyrkje i heile verda - Bjørgvin i samarbeid NMS
Den norske kyrkje i Kvam, Strandebarn sokn, Vikøy sokn, Øystese sokn og Ålvik sokn Menighetens misjonsprosjekt i samarbeid med Himalpartner
Ervik kyrkjelyd Misjonsprosjekt "Reint vann" i Liberia i samarbeid med Misjonsalliansen
Leikanger kyrkjelyd Immanuelkirkens daghjem, Thailand i samarbeid med NMS
Selje kyrkelyd Okhaldhunga sjukehus i samarbeid med Normisjon
Sandviken menighet Midt-Østen, SAT 7 i samarbeid med NMS
Årstad menighet Helsearbeid i Kamerun i samarbeid med NMS
Fridalen menighet Generelt hjelpearbeid i samarbeid med NMS
Radøy sokn NMS i samarbeid med NMS
Løvstakksiden menighet Thailand i samarbeid med NMS
Strandebarm sokn Kyrkjelydens prosjekt i samarbeid med HimalPartner
Foldnes menighet Thailand i samarbeid med NMS
Søreide menighet HimalPartner i samarbeid med HimalPartner
Skjold menighet Anafora - Egypt i samarbeid med Stefanusalliansen
Erdal menighet Child Sponsorship Kenya
Brannskadde i Etiopia
i samarbeid med Stiftelse og Children´s Burn & Wound Care Foundation.
Meland menighet Misjonsalliansen i samarbeid med Misjonsalliansen
Vaksdal sokn SMM organisasjonane i samarbeid med HimalPartner
Kvinnherad sokn Stefanusalliansen i samarbeid med Stefanusaliansen
Holsen og Haukedalen sokneråd Det norske misjonsselskap i samarbeid med NMS
Førde Kyrkjelyd Normisjon i samarbeid med Normisjon
Askvoll menighet Misjonsprosjekt Thailand i samarbeid med NMS
Radøy sokn Koronatiltak i samarbeid med NMS
Stord sokn Bangladesh v/Familien Haaland i samarbeid med Normisjon
Balestrand kyrkjelyd Mali i samarbeid med NMS
Herdla kyrkjelyd Leif Heggernes sitt arbeid i Senegal  
Nord Vågsøy kyrkjelyd Thailand i samarbeid med NMS
Sør Vågsøy kyrkjelyd Thailand i samarbeid med NMS
Brekke sokn Misjonsavtalen Mali i samarbeid med NMS
Gulen sokn NMS i samarbeid med NMS
Mjømna sokn NMS i samarbeid med NMS
Nygård menighet Thailand i samarbeid med NMS
Salhus menighet "En bedre skole hverdag" og "Foreldreveiledning" i samarbeid med HimalPartner
Bremnes kyrkjelyd "Redd sykehusene" i samarbeid med HimalPartner
Kaupanger sokneråd Stefanusalliansen i samarbeid med Stefanusalliansen
Fjaler sokn Misjonsprosjekt Midtausten i samarbeid med NMS
36    

Menigheter som vil være med på aksjonen kan registere seg HER - så kommer de med i listen over menigheter som deltar i aksjonen.

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Kontakt Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep, tlf 23 22 79 30, post@kirkeligressursenter.no, www.kirkeligressurssenter.no

 

Ansvarlig redaktør: 
Aslak Wegge (Stiftsdirektør)
Nettredaktører: Dag A. Kvarstein og Geir Myre

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"