Koronasituasjonen i land og kirker Normisjon samarbeider med.

Informasjon fra Aserbajdsjan, Bhutan, Nepal, Kambodsja, Ecuador, India, Mali, Senegal m.fl

Aserbajdsjan

3.mars stengte Aserbajdsjan grensene, og 5.april ble det innført portforbud. Nå er det kun lov å være ute to timer om dagen. Før de går ut, søker de om tillatelse på mobilen og får svar med tidspunkt om tillatelse. Politiet ute i gatene sjekker alles telefoner om de har tillatelse. Fremdeles er smitten mest i hovedstaden. Per 27.april er det 1645 smittede og 21 døde.

Folket lider når landet stenges. Mange driver sin egen bedrift som plutselig ikke har noen inntekter. Myndighetene har sagt at de vil bidra med noe hjelp, men de vet ikke når det blir.

Konsekvensene for Normisjons arbeid er blant annet at suvenirbutikken Folk Art er stengt. All turismen som var organisert gjennom vårt arbeid er innstilt og det er mange som ikke fikk sine forventede inntekter. Barna på Merdakan får ikke besøk og heller ingen pedagogisk oppfølging i denne tiden. Myndighetene har også satt i gang støtteordninger, og Normisjons teamet som jobber på barnehjemmet har fått økonomisk støtte.

Bhutan

Per 27.april er det kun registrert 7 smittede i Bhutan. Dagen etter den første personen ble smittet ble samtlige skoler stengt og det er de fremdeles. I midten av i mars ble alle grenser stengt. Det samme ble all turisme og alle hoteller. Butikkene er åpne, men det er ikke lov å gå ut etter kl.21. Det er ikke lov å samles mer enn 10 personer. Det er et problem for kirkene, for de våger ikke å bruke åpne nettplattformer for sine samlinger. De prøver heller å besøke hverandre i mindre grupper.

Det er mange som har mistet sine inntekter og har vanskeligheter med å betale husleie. Pandemien er ikke ute av kontroll i Bhutan, men angstnivået er likevel veldig høyt. Det florerer med falske videoer og fortellinger som tærer på angsten. Det er mye bekymring særlig rettet mot stengte skoler og utsatt skolegang for barn og unge.

Nepal

Det er per 27.april 52 smittetilfeller og ingen omkomne registrert i Nepal. Men testingen har hovedsakelig vært konsentrert til hovedstaden. Testing andre steder i landet har tatt tid, så mørketallene er nok mye høyere.

Staten stengte Nepal 24.mars. Det betyr ingen trafikk, stengte skoler og butikker, kun matbutikker er åpne. Det er portforbud og heller ikke lov å gå ut. Alt arbeidet til United Mission to Nepal (UMN) er stengt. Bare deres to sykehus, Okhaldhunga og Tansen, er operative og i funksjon. Disse spiller en svært sentral rolle i landet nå.

Kirken i Okhaldhunga deler seg opp geografisk i små husgrupper på 10 i hver.

Okhaldhunga sykehus har vasket og rengjort godt inne og ute. De har satt opp en klinikk ute for å ta imot alle som kommer med luftveisproblemer. Tuberkuloseavdelingen er tømt og gjort klar for mottak av korona-pasienter hvor de vil få støttebehandling og oksygen. Det er mangel på smittevernsutstyr, men dette har de nå startet å sy, klippe og lime selv.

Som et resultat av lockdown, kommer det få andre pasienter. Da blir det også mye færre inntekter til sykehuset. Dette er en svært vanskelig økonomisk situasjon for Okhaldhunga sykehus.

Kambodsja

Per 27.april var det påvist 122 tilfeller i Kambodsja. Myndighetene har stengt grensene, noe som betyr at alle utenlandsarbeidere og studenter kommer tilbake, som høyst sannsynlig bringer med seg mer smitte. De har forbudt samlinger av flere enn 10 personer. Det er et hardt prøvet folk som igjen skal møte frykt.

Når turistene uteblir og det blir begrensninger på antall mennesker som kan møtes er det mange som mister arbeid og levebrød. De konsekvensene må de selv bære og fattigdom truer mange.

Disse begrensningene kom rett etter årets "Godhetsaksjon", der mange fra Norge også deltok. Her var det 2300 nye som kom til tro. De ble fordelt på menigheter i nærheten av der de bor og der de nå skal få sin opplæring. Den lokale staben legger ut ukentlige ressursvideoer på YouTube. Dette arbeidet retter seg mot de 2500 lederne som er med i ledertreningsprogrammet som Normisjon driver sammen med vår lokale samarbeidspartner.

Normisjon har ingen fast stasjonerte norske medarbeidere i Kambodsja og de som var på korttidsopphold er nå hjemme i Norge. Arbeidet stopper likevel ikke opp.

Helt siden starten har arbeidet vært lagt opp ut ifra en tanke om at det kan oppstå situasjoner som gjør at vi ikke kan være der. Fokuset har derfor vært fokusert på å trene lokale ledere til å lede og utvikle sine menigheter og samarbeidet mellom menighetene som arbeider i de samme områdene.

Den lokale staben legger ut ukentlige ressurs- og undervisningsvideoer som deles på nett og retter seg mot de 2500 lederne som er med i ledertreningsprogrammet. I tillegg har flere hundre etablerte huskirker tilgang til bibelundervisning på nett.

Vi har også 125 evangelister og 35 lærere spredt rundt i landet som arbeider ute i menighetene med undervisning og veiledning.

Til læringsnettverket Agenda 1 kommer ledergruppene i menighetene sammen for å finne veien videre som lokal og nasjonal kirke. Agenda1 følger opp de menighetene og lederne som er involvert i treningen. Også Agenda1 sin undervisning er som skapt for en tid da kirkebyggets og pastorens rolle begrenses kraftig og lekfolket må ta mer ansvar.

Studentinternatene er en viktig del av det vi støtter i Kambodsja.  En trygg plass å bo med fokus på et godt studiemiljø har gitt mange studenter gode eksamener og en plattform for livet sitt. Internatenes tydelige kristne profil og inkluderende fellesskap har også gjort at de fleste som har bodd der har møtt Jesus og blitt kristne. Nå er halvparten av studentene reist hjem på grunn av korona og vil nok være der en stund. Ca 20 er fortsatt på internatene og de kan møtes i mindre grupper.

Vår samarbeidspartner International Cooperation Cambodia (ICC) møter også store utfordringer som følge av Korona restriksjonene. Oppfølgingen av prosjektene fra hovedkontoret foregår nå på Skype.  Mange av medarbeiderne som arbeider i prosjektene bor ute i områdene der arbeidet skjer og de følger opp arbeidet gjennom telefon og sosiale media. Reiserestriksjonene gjør at de i liten grad kan gjøre fysiske besøk og det er heller ikke tillatt å samle større grupper. Stammefolkene er ekstra restriktive, for å unngå at denne smitten som «kommer utenfra» skal ramme dem.

Ecuador

Korona kom til Ecuador omtrent på samme tid som til Norge. Det kom til storbyen Guayaquil med over 2 millioner innbyggere. Denne byen har nå et høyere antall smittede enn flere enkeltland i regionen. Sykehusene i byen opplever kaotiske tilstander. Per 27.april var det registrert 22 719 smittede og 576 døde. Dessverre er det tall vi ikke lenger kan stole på for myndighetene har nå mistet kontroll i Guayaquil. De får ikke testet personer før de allerede er omkommet. Myndighetene har fremdeles bedre kontroll over resten av landet.

Myndighetene reagerte raskt og stengte skoler fra 13.mars, og grensene tre dager senere. Alle ble oppfordret til å holde seg hjemme. Bare matbutikk, apotek og sykehus er åpne. Hver dag fra kl. 14.00 er det portforbud. Myndighetene leverer matkurver og medisiner på døra til de som trenger det og er registrert i sosialsystemet. Likevel er det mange som mister sitt levebrød og møter fattigdommen. Landet var allerede i en stor økonomisk krise. Frykten for viruset er stort, men like stor er frykten for økonomisk sammenbrudd.

Flere lokalkirker har opprettet vennegrupper. De legger ut søndagsgudstjenester og noen arrangerer bibelgruppe live på Facebook. Håpet er at krisen fører til at vi setter pris på fellesskapet og får dele en levende tro. Når korona-krisen er over vil vi våkne opp til en økonomisk krise. Det vil ramme hardt i og utenfor kirken.

India

Per 27.april har India 27 977 positive korona-tilfeller og 881 døde. Fra 25.mars stengte myndighetene med hard hånd hele landet foruten matmarked, apotek og sykehus. All transport stoppet. 20 millioner daglige togpassasjerer tok ikke lenger toget dagen etter. Det er et enormt tiltak å stoppe India i 21 dager.

Hele folket deler en frykt, nærmest en panikk hos mange. De fattige frykter de vil sulte i hjel før de dør av korona-viruset. Ikke mer enn fem personer har lov å møtes, så fellesskap har de gjennom det digitale. Fra den lutherske kirke hører vi at alle gudstjenester nå er avlyst og ingen har lov til å samles. Leder for den lutherske kirke, Joshuva Peter, forteller at de har organisert en bønnetjeneste for hele staben i India, der hver enkelt gir en time i fellesskap med Gud i bønn.

Mali

Per 27.april er det registrert 389 smittede og 23 døde så langt registrert. Men sannsynligvis med store mørketall da testmulighetene er dårlige, helsesystemet svakt, og myndighetene totalt sett allerede er i en svært krevende situasjon mtp sikkerhet. Skulle epidemien slå ut, vil det etter all sannsynlighet få store/ enorme konsekvenser, da muligheten for testing, behandling, isolasjon, tiltak osv. er få og svake. Sist vi hadde kontakt med ambassaden skulle ikke de trekke ut sitt personale, men det har vi gjort. For øvrig har Mali innført en rekke tiltak som å stenge skoler, forby forsamlinger av ulike slag (arbeid, kultur, sport med 50 folk el. flere), stenge flyvninger osv.

At vi trekker ut personalet vårt betyr ikke like mye som det gjør andre steder. Vi har en organisasjon, som fremdeles er operativ gjennom de dyktige lokale ansatte. Vi vil fortsette å kunne følge det opp herifra, forutsatt at det ikke begrenses helt av statens regulativer. Våre utsendinger kan følge opp det meste av arbeidet fra Norge. Tomora-prosjektet («Ikke reise over havet») er fortsetter foreløpig, men det vil nok vurderes fortløpende nå som vi ikke har personale til å følge opp dette.

Senegal

Per 20. mai er det registrert 2617 coronatilfeller, og 30 døde. Det er sannsynligvis også mørketall.

Skolene er stengt, det er ikke lov å demonstrere, all lufttrafikk er stengt, og det er ikke lov å holde religiøse fester i tilknytning til pilgrimsaktivitet (dette er ærlig relevant, da Senegal er et veldig viktig pilgrimsland for Sufi-islam). De regulerer også en del reise internt i landet.

Normisjon har ikke lenger noen utsendinger i landet, men opprettholder vår lokale stab, og så mye av arbeidet som mulig fra Norge. Både utsendinger og feltledelse følger situasjon og arbeid i Senegal tett, og gitt den gode internettforbindelsen, har det vist seg mulig å følge opp en god del av arbeidet. Dette innebærer våre samarbeidspartnere i handikapforbundet og hjemmet for foreldreløse barn. I tillegg holder vi tett kontakt med mange privatpersoner, og opprettholder slik sett også det relasjonsskapende arbeidet vi driver. Samtidig arbeider utsendingene i Norge med språk og kulturstudier, som forberedelse til ny utreise.

Bangladesh

Per 27.april er det registrert 5913 smittede og 152 døde.

Cuba

Per 27.april er det registrert 1369 smittede og 54 døde.

Thailand

Per 27.april er det registrert 2931 smittede og 52 døde.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Kontakt Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep, tlf 23 22 79 30, post@kirkeligressursenter.no, www.kirkeligressurssenter.no

 

Ansvarlig redaktør: 
Aslak Wegge (Stiftsdirektør)
Nettredaktører: Dag A. Kvarstein og Geir Myre

Telefon sentralbord:
Tlf: 38 10 51 20

E-post: agder.bdr@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"