Kirkelig kultursenter for Vestlandet? – Innspills-møte torsdag 26. sept kl. 16-18

Praktisk informasjon

Fra:26.9.2019 - kl.16.00

Til:26.9.2019 - kl.18.00

Sted:St. Jakob kirke

Arrangør:Bjørgvin bispedømme – Bergen kirkelige fellesråd – Bergen domkirke menighet

Oppfølging av Kirkemøtesak 11/18 - - Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst- og kultursatsing

Innledere:
Jan Ove Fjelltveit, stiftsdirektør, kirkeverge Asbjørn Vilkensen, kulturrådgiver Ragna Sofie Grung Moe, domkantor Kjetil Almenning, styreleder Hans Olav Baden, Stiftelsen KULT (Senter for kunst, kultur og kirke), styreleder Øivind Mikaelsen, KIN (Kirkemusikksenter Nord)


Hva må til for å sikre engasjement og begeistring for Den norske kirke?

Hvordan kan musikk, kunst og kultur brukes aktivt for å oppnå dette?

Hvilken rolle har du i dette bildet?

Hvilke ressurser ville du trenge for å bli en bedre kulturarbeider i kirken?

Trenger vi et regionalt kultursenter på Vestlandet?

Bør et ressurs-senter ta opp i seg alle deler/hele kirkemusikk/kulturfeltet eller bør man satse genrespesifikt?

Bergen domkirke menighet vil orientere om et pågående
prosjektarbeid om styrking av kirkekulturen.

Vi ønsker dine råd og kommentarer!

Påmelding til rm548@kyrkja.no innen 24.9.19