«Tro – en kilde til livsmot?» Nasjonal konferanse om sårbarhet, åndelighet og inkludering

Praktisk informasjon

Fra:1.10.2019 - kl.10.00

Til:1.10.2019 - kl.16.00

Sted:Åsane kirke

Arrangør:Bjørgvin bispedømme ved diakoniutvalget og utvalg for inkluderingÅsane menighet

Hva skjer med troen når livet tar en uventet vending og fører oss inn på et spor som er helt annerledes enn det vi hadde tenkt og sett for oss? Og hva skjer med dette livet i møte med troen?
Gjennom personlige beretninger og faglige refleksjoner vil vi denne dagen løfte fram det sårbare livet
– og den sårbare troen. Hvordan kan fellesskapet romme disse erfaringene? Hvordan kan fellesskapet være til støtte når livet tar en ny og uventet retning?

Med:
Gudmund Waaler, domprost Bergen domkirke menighet
Anna Dalaker, sykehjemsprest Tasta sykehjem, Stavanger.
Ivar Braut, biskop em. og prostiprest Fana prosti
Bård Haukedal, personalprest Bjørgvin bispedømme
Dagfinn Winje, førsteamanuensis em., Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen
Håkon og Kristine Bech-Sørensen, Åsane menighet