Håp i plastens tid, biskopens preken juledag

På samme måte Gud julenatt kom til oss i ett menneske og på ett bestemt sted som kunne finnes av mennesker, gir Gud oss i hver eneste nattverdfeiring en stall å komme til der vi som gjeterne og vitenskapsmennene den gangen kan samles med hele skaperverket og kjenne mysteriets skaperlys, til livskraft og virksomt håp.

Les hele prekenen i lenken under. 

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no