Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Digital kirke- kommunikasjonstips

Det er et enormt arbeid som gjøres i vår digitale kirke i disse dager! Her er en sjekk- og tipsliste som gjelder kirkens kommunikasjon på kort og litt lengre sikt. Det finnes ingen riktige og gale svar på den digitale kirke, derfor finner dere ulike eksempler her. Og ikke glem- pust med magen og klapp dere selv på skuldra!


Fem kommunikasjonsmål som kan være aktuelle akkurat nå:

1.       Sørge for at kirkelige handlinger og tjenester blir tilgjengelig i andre former, og at det gjøres kjent for dem vi ønsker å nå

2.       Sette ord og toner på det som er viktig for medlemmer og folk nå

3.       Forberede og planlegge kirkens tilbud/tjenester til folk som sørger, er ensomme, triste, nedfor- dette vil basert på erfaringene fra Italia/Sør Korea slå inn for fullt neste uke og framover

4.       Dersom man har kapasitet: Benytte anledningen til å etablere kontakt/relasjoner i digitale medier med folk som vanligvis ikke benytter seg ofte av kirkens tilbud- tiltak rettet mot gul og rød medlemsgruppeJ

5.       Bygge infrastruktur for kommunikasjon med ledig kapasitet/personale som må ha endrede arbeidsoppgaver- eks etablere nettsider på Episervers løsning dersom man ikke har den i dag. Etablere nye kanaler i sosiale medier, gjøre undersøkelser blant folk om menighetens kommunikasjon i dag etc.

Under hvert mål finner du tips og tiltak som kan være aktuelle. Tipser også om facebookgruppa ansatte i Den norske kirke i Borg, der kan man dele og drøfte tanker om bla kommunikasjon. Bare spør om å bli medlem. Foreløpig ikke store diskusjoner der, men når ting har roet seg kan det bli en grei kanal for samhandling?

1.       Sørge for at kirkelige handlinger og tjenester blir tilgjengelig i andre former, og at det gjøres kjent på nettsider og på facebook

Hvordan gjøre alt som skjer kjent?
Husk å oppdatere kalendre på nett og facebook, fjern avlyste arrangementer, og opprett og del arrangementer på facebook. Bruk også annonser i avis om endret tilbud i både papiravis og nettavis (veldig gode tilbud nå). Se facebooksiden til Den norske kirke for god oversikt og godt eksempel på arrangementsoversikt:  https://www.facebook.com/pg/dnkindreostfold/events/?ref=page_internal
Her er eksempel på artikkel som gir og info til medlemmer om status og hva som skjer i kirken nå- godt egent som forsideartikkel på nett: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/ofte%20stilte%20sp%C3%B8rsm%C3%A5l/
Godt eksempel på nettside som forteller om kirkens tilbud nå fra Indre Østfold: https://kirken.no/indreostfold

Vi har ikke kapasitet til så mye digitalt, hva skal vi gjøre?
Ett enkelt svar- kopier og bruk artiklene på forsiden til www.kirken.no, da får dere synliggjort alt som skjer digitalt i hele organisasjonen vår, og deres lokale medlemmer får vite om det som finnes andre steder.

Hvordan kan vi bruke sosiale medier til å formidle kirkens budskap og tjenester? Se veiledning på kirken.no:  https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/info%20til%20medarbeidere/sosiale%20medier%20/ Generelt gjelder: Lag en plan i staben! Sett opp ukedagene og fordel når på dagen dere vil publisere ulike poster. Det behøver ikke skje ting hele tiden, men akkurat nå er det nok lurt at dere publiserer eller deler ting hver dag. Se hvordan- dele -bruksanvisning her.

Hvordan strømmer vi gudstjenester og begravelser?  Mange er i gang og flere lurer på hvordan de skal gjøre det. Sjekk ressurssiden for strømming til Den norske kirke: https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/info%20til%20medarbeidere/str%C3%B8mming/. (tips til mikrofon; Røde mygg med ledning kjøpes på nett til 3-400 kroner, også lurt med enkelt stativ til 3-400 kroner). Flere lurer på hvor lang en gudstjeneste kan være i opptak/live. Her er det mange meninger, er det et godt opplegg kan man holde på folk gjennom 30 minutter, da må det være salmer, orgelspill, kort preken- mye variasjon. Gunnar fra Sørum har laget en enkel karanteneliturgi, se vedlegg. Den korteste gudstjenesten jeg har sett er en Tik Tok ungdomsgudstjeneste i 7 deler på til sammen 7 minutterJ

Se eksempler på: Ungdomsgudstjeneste på Tik Tok fra Ullensaker menighet, Hjemmegudstjeneste fra Sørum  direkte strømming fra Gjerdrum med Iphone, opptak av gudstjeneste fra Indre Østfold. Videogudstjeneste fra Skedsmo kirke

Kan vi strømme begravelser? Når det gjelder strømming av begravelser må dette være på initiativ fra pårørende og ansatte/frivillige som deltar må samtykke, strømming av begravelser foregår i lukkede grupper, man unngår nærbilder av voksne og særskilt barn som deltar. Alle som deltar må være informert om at det strømmes.

Hva er lurest; å strømme live eller opptak av gudstjenester? For å skape fellesskap er det lurt å strømme direkte, har du mulighet er det lurt å strømme direkte for å få flest mulig til å se på. Men hensyn til ansatte, teknikk, arbeidstid, nerver etc. kan gjøre at opptak er like greit. Uansett hva dere velger- del på nettside så også folk uten facebook kan se det som skjer på facebook.

Nå er det jo bare kaos i alle feeder- hvordan lager vi system i kaoset? Generelt gjelder å la de 1000 blomster blomstre, selv om du har mye i feeden din, betyr ikke det at naboen eller sønnen din får opp like mye. Sosiale medier er ikke lineære- pust rolig- det er ikke kaos, men mangfold og kreativitetJ Men- vurder ressursbruken målt i hvor mange du når med det du lager. Enkle ting som å filme seg selv direkte mens du synger tar lite tid, men større opptak som du skal redigere bør nå flere enn ti personer. Det generelle rådet gjelder også her: Lag din plan for uka! Her er noen flere råd til hjelp i din vurdering og planlegging.

-         Sjekk ut hva som lages nasjonalt og del gjerne det som sendes live der: her ser du hvordan du deler live sendinger https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/info%20til%20medarbeidere/del%20sending%20fra%20facebook/

-         Vurder og se sammenhenger i det som produseres lokalt/kommunalt. Flere steder har de omorganisert facebooksidene slik at man har en felles i fellesrådet. Eks: Den norske kirke i Sarpsborg/Indre Østfold. Her produseres og deles det meste av innholdet etter en plan/turnus for alle ansatte. Herfra deles stoff til hver enkelt menighet. På den felles facebooksiden kan man i større grad annonsere og fremme ulike typer innhold. Menighetens facebooksider er fortsatt navet lokalt- lokalkirkens gudstjenester og annet innhold fra menigheten deles også på felles facebookside. Dette gjør det enklere å ha oversikt og bruke facebook strategisk.

-          Del og stjel med god samvittighet! Lokale personer er viktige, men finner du generelt stoff som kan deles- gjør gjerne detJ

Hvordan skal vi tenke planlegging av påsken digitalt?
Tenk igjennom hvilke tradisjoner menigheten har, hva kan erstattes av nasjonale sendinger på NRK (palmesøndag, langfredag og 1. påskedag kl. 11.00), det som er planlagt på DNK nasjonale facebookside (som dere kan dele) og hva bør dere absolutt gjennomføre?
Deretter; hva kan overføres digitalt, hva kan gjennomføres på andre måter? De store påskegudstjenestene kan kanskje gjennomføres som drive in gudstjenester der forholdene ligger til rette for det?

Hvem er menigheten din? Hvem vil savne gudstjenesten, konserten eller påskemåltidet? Avhengig av svarene må du vurdere hvordan man rigger alternativer. Er få i menigheten på facebook bør man vurdere drive-in gudstjeneste? Kan påskefrokosten gjennomføres som livesending i en lukket gruppe på facebook som alle blir invitert inn i?

Mange steder er den lokale presten eller kantoren viktig, da har ikke nasjonale sendinger like mye verdi- og man kan med god samvittighet strømme samtidig som nasjonale sendinger. Folk bestemmer selv når de vil se ting og hva de vil se. Om de ikke ser det direkte ser de det etterpå.

Tenk særlig på påskens kulturtilbud dersom dere har tradisjoner for et rikt kulturtilbud.

Hvordan får vi til digitale barne- og ungdomstilbud?
Her er en nasjonalt oversikt over digitale tilbud: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/barn%20og%20unge/?fbclid=IwAR1XQ-nBhV0A-vQOf7OSkJhri7PuD1huy6dngEPytlnCG4gNIj03MOX2exI

Vi har også fått melding om Minecraft bygging av Asak kirke for konfirmanter, live babysang, @kirkesista snapkonto som drives av ungdomspresten i Enebakk, aktivitetsbingo på Ås , Direkte sangstund for småbarn fra Tune kirke og live tweensklubb på Sofiemyr i lukket gruppe på facebook, se vedlegg.

Tips:

·         Husk å bruke anledningen til å spørre folk om følge og like siden deres, alle menigheter i Borg har et stort potensiale i å øke antall følgereJ

·         Lag dere også en liten rutine for å notere ned resultater på det dere gjør en ukes tid etter at det er lagt ut, hvor stor rekkevidde, hvor mange så mer en 3 sek?

Det jobbes med å etablere et område for digital kirke i ressursbanken: https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2020/digital%20kirke/

2.       Sette ord og toner på det som er viktig for medlemmer og folk

Det foregår en helt fantastisk dugnad av alle yrkesgrupper og frivillige på dette området i kirken nå. Det utvises en enorm kreativitet med andakter, bønner, sangstunder, konserter og poster i sosiale medier. De som gjør det får svært gode tilbakemeldinger på at det er godt at kirken klarer å sette ord på og hjelpe med bekymringer, og se håp. Fortsett med dette, og følg med på/ vurder effekten/spredningen av de ulike tiltakene dersom dere er mange som gjør dette i din menighet/fellesråd. Både bilder med tekst (enkle og «banale» bønner) som treffer folks uro og behov for håp, morgenbønn, kveldsmusikk, filmer om det som skjer bak kameraet og kronikker i avisa er viktige.

Noen eksempler: Kveldssang med Hege Fagermoen, morgenbønn med kateket Kristin fra Sarpsborg, presteposter med tekst (Anders Leknes) og prestetanker med film (Kari prost). Se også Den norske kirkes insta og DNks facebookside for videoer og bilder som kan deles og gjenbrukes. Er du usikker på hvor grensen går mellom privat og arbeidsjobbing på sosiale medier? Se retningslinjer for ansatte i Borg bispedømmeråd for råd og inspirasjon.

3.       Forberede og planlegge kirkens diakonale tilbud/tjenester til folk som er i sorg, ensomme, triste, nedfor

- dette vil basert på erfaringene fra Italia/Sør Korea, slå inn for fullt neste uke og framover

Mange prester og diakoner og andre sitter og ringer rundt til folk som pleier å komme til kirken, folk de vet bor alene eller folk de vet trenger en samtale. I Sarpsborg, Ås, Vestby, Nesodden, Drøbak, Fredrikstad, Sørum og Halden har de telefontjeneste faste tider på hverdager, og noen steder helgedager. Andre har lagt ut telefonnumre til prester og diakoner som kan nås.  Se hvordan det kommuniseres her.

Med de erfaringene vi har fra Italia og Sør-Korea vil både sørgende, ensomme og folk som er nedfor trenge digitale tjenester så lenge vi jobber for å redusere smitten. Hvordan kan vi gjøre dette? Samtalegrupper på nett, chat, parterapi, live minnestunder i lukkede grupper? Sjelesorg på nett? Hvor godt kjent er kirkens sjelesorg arbeid? Her er det behov for mye kreativitet og omsorg. Kampanjen Førstehjelp ved sorg kan bearbeides og brukes kanskje? Hører gjerne fra dere på dette punktet.

Her er tekst som ligger på Sørums facebook sider:
Vi i kirken jobber vanligvis ute blant folk. Nå er det et virus som har overtatt, og vi holder oss klokelig i hvert vårt hus.
MEN vi er ikke mindre kirke av den grunn ✝️
Vi er heller ikke mindre opptatt av å vise omsorg, trøste eller samtale med folk 👋
Så; har du lyst å ta en prat med oss?
Ring oss mellom 12:00 -14:00; prest Gunnar 90832332 eller diakon Marie 91554638 eller bruk kommentarfeltet mens vi jobber akkurat her mellom 10:00 og 15:00.

Det vil komme en utlysning på digitale løsninger for diakoni fra Kirkerådet snart.

4.       Benytte anledningen til å etablere kontakt i digitale medier med folk som vanligvis ikke benytter seg ofte av kirkens tilbud. 

Dersom man har kapasitet:
De som følger og liker kirkens tilbud er ofte de grønne medlemmene. Denne situasjonen gir oss mulighet til å knytte kontakter med andre medlemsgrupper. Mange i de gule medlemmene følger nå musikkandakter og kveldssang på facebook, men om man har kapasitet kan man også tenke på innhold som ikke inneholder bønn, velsignelse eller andakt. Ikke fordi vi ikke skal ut med vårt viktige budskap, men fordi medlemsundersøkelsen forteller oss at viktig innhold for disse gruppene vil være informasjon om hva kirkens handlinger mot utsatte grupper og risikogrupper er, informasjon om dagliglivet i kirka, og innhold med  kirkekunst og kirkemusikk. Diakoner er generelt sett ikke glad i oppmerksomhet rundt sine gode gjerninger, men viktig innhold her kan være bilde av plastposer på en (anonymisert) trapp, bilder av prest/diakon i telefontjeneste, bilder av diakoner som forteller om sine opplevelser etc. Medlemmene blir glade og stolte av en kirke som bidrar i dugnaden og hjelper sårbare grupper med konkrete handlinger. Det kan også være en håpstrudelutt eller musikalsk klem innspilt av menighetens kantor. Husk å betale Tono selv om det akkurat nå er frislipp digitaltJ

Eks: I Fredrikstad holdes nå en liten konsertrekke Freddan, tre fredager  rettet mot gule og røde medlemmer (for ordens skyld grønn medlemmer er selvfølgelig også invitert). Det betyr at vi bruker penger på å nå andre medlemsgrupper med kirkekonserter.

I indre Østfold har de laget en podcast- Sakristiet. Der kjører også organist leif Ingvald Skaug live konserter med inviterte artister på sin facebookside organisten.

I regi av Dnk Borg lager vi fem «gule» påskesamtaler mellom prost Kari Mangrud Alvsvåg og kjente personer som samtaler om påskens tema; skyld/tilgivelse, offer, håp, skam etc. Temaene er ikke helt klare, men det er klart at dette vil være opptak og ikke live. Legges ut på vår nettside til deling når påsken nærmer seg.

Dnk nasjonalt legger ut fine bilder som favner alle grupper på sin instakonto og facebookside.

5.     Bygge infrastruktur for kommunikasjon med ledig kapasitet

– har dere personale som må ha endrede arbeidsgoppgaver? Eller konfirmanter/ungdomsledere i lediggang?
Noen menigheter bruker tiden på for eks å etablere nettsider på Episervers løsning dersom man ikke har den i dag. Andre eksempler er å etablere nye kanaler i sosiale medier- insta og snap, gjøre undersøkelser blant folk om menighetens kommunikasjon i dag etc. Ta kontakt med Karianne Nes om dette er aktuelt. Mange skole-elever har ekstra tid i disse dager- nå kan man få gjort det man skulle ha gjort med omdisponert, innleid eller frivillig arbeidskraft.


Og del gjerne erfaringer og ting dere gjør med kn726@kirken.no, jeg deler videre med nasjonal kirke. 

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"