29.oktober 2017: "Guds nåde frigjør til nestekjærlighet" - Domkirken

- I dag skal vi feire reformasjonen frigjøring i nattverdens store gjestebud der vi kan se og kjenne at Guds nåde er borgen vi trenger for alt som måtte skje oss og råke oss, og alt vi selv måtte påføre andre av lidelse og glemsel.

Les hele prekenen ved å trykke på dokumentet nederst på siden.

Kontaktinformasjon for Borg Biskop og Bispedømmeråd

Åpent alle hverdager kl. 09.00-14.30

Bjarne Aasgt.9, 1606 Fredrikstad Telefon: 69 30 79 00

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Tormod Kleiven, tlf. 950 84 275 E-post: tormod.kleiven@vid.no