Biskopen i Borg

Atle Sommerfeldt har vært biskop i Borg siden 29.januar 2012.

Atle Sommerfeldt er født på Eidsvoll i 1951 og ble døpt i Eidsvoll kirke. I 1956 flyttet familien til Asker, og unge Atle fikk erfaringer fra speider, fiolinspill og engasjement i det kristelige skolelaget.

Det var daværende prest i Asker, og senere biskop i Tunsberg, Sigurd Osberg, som inspirerte den unge lederspiren til å bli prest:

- Jeg opplevde det som en naturlig forlengelse av oppgavene i det kristne arbeidet, nå også i Crossing, Asker-varianten av Ten-Sing.

Det var dette miljøet som under ledelse av Erik Hillestad etablerte Kirkelig Kulturverksted - her var Sommerfeldt styreleder fram til 1985. Sommerfeldt har fått med seg sosiologi mellomfag, nordisk grunnfag før teologisk embedseksamen, og som prest arbeidet han på Radiumhospitalet, i drabantbyen Stovner og lengst i Tøyen Småkirke.

Han ble tidlig opptatt av samfunnsspørsmål og ble en del av det som på 1970-tallet ble kalt den sosialetiske vekkelsen. Fra 1976 var han gjennom siviltjeneste i Mellomkirkelig Råd med i miljøet rundt daværende statssekretær Torvald Stoltenberg som arbeidet for en ny økonomisk verdensorden.

Dette ble begynnelsen på et livslangt engasjement som førte Sommerfeldt til arbeid med internasjonale spørsmål for Den norske kirke i Mellomkirkelig Råd og til Afrika.

Fra 1989 var han assisterende generalsekretær i Botswana Christian Council, mens kona Marianne Øverland var lærer ved et teologisk college. Det var her de adopterte sitt eneste barn, Maria.

Etter ett år som generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, ble Sommerfeldt kalt til generalsekretær i Kirkens Nødhjelp fra august 1994. Et arbeid som har vart fram til utnevnelsen til Biskop i Borg, høsten 2011.

- Tiden i Kirkens Nødhjelp formet meg sterkt. De mange møtene med menneskelig lidelse og ondskap, og med menneskelig storhet og livskraft. Det å bidra til at mennesker myndiggjøres til håp om en annen tilværelse og en annen verden – i alle fall for sine barn! - alt dette er uhyre meningsfylt.

- Som biskop vendte jeg tilbake til en helhetlig prestetjeneste der det blir en hovedoppgave å gi mennesker i lokalsamfunnene i Borg frimodighet til å bekrefte sin tilhørighet til kirken. Vi må skape rom for det store mangfoldet av kultur og menneskelige erfaringer i vårt bispedømme. Vi må passe på at myndigheter og vi alle inkluderer mennesker i våre lokalsamfunn som er fremmede og som sliter med livene sine. Som biskop blir det viktig for meg å stimulere ansatte og frivillige i kirken til stolthet og engasjement for den store tjenesten i livets fellesskap.