Digital Nyttårsamling for alle prester i Borg

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2022 - kl.09.00

Til:19.1.2022 - kl.14.00

Sted:Teams- se lenke under

Arrangør:Borg biskop

Lenke til arrangementet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGExYzI3NTItMDQzMS00YmI5LWFhN2YtNmYwNmNmN2IyMDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22512024a4-8685-4f03-8086-14a61730e817%22%2c%22Oid%22%3a%2266b6b908-8731-4d71-8586-6999d6d9289e%22%7d

Det digitale rommet er åpent fra kl 0830. Vi begynner kl 0900, med en enkel tidebønn/andakt med musikk ved fiolinist Nadia Skonseng.

«Vår tid er nå – om å være prest og kirke i pandemitid»

Foredrag ved konstituert biskop Kari Mangrud Alvsvåg. Etter foredraget blir det gruppesamtaler.

Pause.

«Hva sier medlemmene om kirken nå?», assisterende stiftsdirektør Karianne Hjørnevik Nes presenterer medlemsundersøkelsen fra høst 2021.

Lunsj 1115-1200

"Dåpsforeldres opplevelse av dåpsreisen", prosjektleder Åshild Moen Arnesen presenterer foreldres forventninger til dåpen og vår tilrettelegging av denne. Det blir korte presentasjoner av praksishistorier:

  • å løfte fram barn/foreldre i gudstjenesten, Dag Kjetil Hartberg
  • om valgfrihet om type gudstjeneste, Anders Johansen
  • dåpssamtale, Ingrid Øygård

Pause

Gruppearbeid (prostivis): Hva har vi av erfaringer allerede på mulighetene som er skissert i dåpsreisen? Og hvilke muligheter vil vi jobbe videre med i dåpsreisen i vårt prosti?

Avslutning ved konstituert biskop Kari Mangrud Alvsvåg.

Slutt kl 1400

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.