Samling for valgte ledere i Borg

Praktisk informasjon

Fra:11.3.2022

Til:12.3.2022

Sted:Fra 11-12 mars, Quality Gardermoen på Ullensaker.

Arrangør:Borg bispedømmeråd i samarbeid med kirkevergelaget i Borg.

Målgruppe: Dette er en samling for ledere i menighetsråd og fellesråd, bispedømmerådsmedlemmer, ungdomsrådet. Og i tillegg inviteres de som jobber tett med disse; kirkeverger, daglig ledere og proster. 

Velkommen til erfaringsdeling, påfyll og strategisk tenkning rundt ledelse av valgte råd i Borg! 

Samlingen blir på Gardermoen Quality hotel, bispedømmerådet dekker hele samlingen inkludert overnatting for dem som ønsker det. 

Du melder deg på innen 25.februar her (lenke videre til questback): https://response.questback.com/dennorskekirke/pfyflwj6yq

 

Program (med forbehold om endringer)

Sammen om å lede folkekirken

Velkommen til samling for valgte ledere

 11.-12. mars 2022                                       
 Quality Airport hotel Gardermoen

Valgte ledere i menighetsråd og fellesråd i Borg inviteres til samlingen, sammen med kirkevergene og daglige ledere.

Mål med samlingen:

 • Inspirere, dyktiggjøre og gi valgte ledere frimodighet i lederrollen
 • Legge til rette for at ledere på alle nivåer i kirka kan jobbe strategisk sammen
 • Løfte fram gode eksempler- fortsatt fokus på mål og strategier

Fredag 11.mars

Enkel servering fra kl. 16.00

Kl. 17.00       Åpningsbønn ved konstituert biskop Kari Mangrud Alvsvåg

                      Velkommen ved bispedømmerådets leder Karin Elin Berg

17.15 Kommunikasjon som oppdrag! - erfaringer fra Kommunikasjonsløftet i Borg
Hva har vi lært i 2021 om å sette ord på det som er viktig for medlemmer og folk i det norske samfunn? Hva sier medlemmene om sin opplevelse av Dnk nå? Siste nytt fra årsrapporteringen. Ved Karianne Hjørnevik Nes. Ass.stiftsdirektør, Borg bispedømmeråd.

17.50 pause

18.00 Fra ord til handling. Hvordan skape utvikling i rådenes virksomhet? Slik har vi jobbet i Holter menighet med strategiplan, diakoniplan og grønn kirkering. Ved Anne Brunstad leder Holter menighet, Nannestad fellesråd.

18.15 -1900 Tema- Hvordan lede menighetens strategiske arbeid?

Samtale om strategiarbeid i menighetsråd (MR) i lys av strategiarbeid i Bispedømmeråd (BDR), Kirkemøtet (KM) og ansattes strategiske perspektiv. I samtalen deltar kirkeverge i Lørenskog Martin Ljønes, leder i Skårer menighetsråd Hildur Austrheim, leder i Fjellhamar menighetsråd Arild Isaksen og prost Torstein Lalim. Konstituert biskop Kari Mangrud Alvsvåg leder samtalen. Noen problemstillinger som drøftes: Lage helt egen strategi for MR eller en som bygger på BDR/KM strategi? Styres menighetsarbeidet av ansatte og deres engasjement, mer enn av de strategiske planene? Hvordan forholde seg til at ansatte har et grunnleggende engasjement som ikke samsvarer med MR strategi? Hvordan kan MR implementere sin strategi/ få med seg ansatte på gjennomføring av strategien og sikre at denne blir ivaretatt?

20.00 Middag med Kulturinnslag

 

Lørdag 12.mars
9.00 Morgenbønn ved prost i Øvre Romerike Prosti, Liv Berg Krohn-Hansen

09.15-10.30 Barn og Unge – Fungerer kirkens Trosopplæring?

Marianne Uri Øverland har vært direktør i IKO, kirkeverge, menighetsrådsmedlem i Fredrikstad domkirke, mm. Hun presenterer funn fra evalueringsrapporten som Trosopplæringsutvalget nedsatt av Kirkerådet leverte i januar 2022.   

Pause

10.45 Ny strategiplan for Den norske kirke og helhetlig menighetsplan, hvordan gjør vi det i Borg?
Kirkemøtet har vedtatt ny strategiplan og verktøyet Helhetlig menighetsplan skal gjøre det enklere å utvikle og drifte et planmessig arbeid. Presentasjon av det som nå er klart.

Strategisk arbeid og levende planer. Hvordan kan kirkens strategiske arbeid tilrettelegges best mulig for menighetsråd og fellesråd? Innspill, tanker og ideer om hva som er nyttig for rådene.    

12.00 Lunsj

Fordypning strategisk ledelse av rådenes virksomhet
13.00 – 14.45 Parallellseminar i fordypning- alle seminarene går i begge øktene. Man får altså med seg to av seminarene. Økt 1: 13.00 – 13.45 og Økt 2: 14.00 – 14.45

 1. Strategisk ledelse av trosopplæring og skole-kirke samarbeid.
  Trosopplæringens utfordringer og muligheter. Ved rådgiver for trosopplæring Eileen Ulseth, Borg bispedømmeråd.
 2. Strategisk ledelse Diakoni og FNs bærekraftsmål. Når kommunen legger bærekraftsmålene til grunn for sine planer, på hvilken måte utfordrer det kirken, hvorfor er det viktig å koble seg på bærekraftsmålene, hvordan gjør vi det, og hvilke resultater kan vi oppnå?
 3. Strategisk ledelse av kirkens innsamlingsarbeid og givertjeneste.
  Innsamling blir viktigere i framtiden, hvordan jobbe strategisk for å sikre kirkas tredje bein økonomisk?
 4. Presentasjon av dåpsreisen- dåpsforeldres opplevelse av dåp. I 2021 gjennomførte Borg bispedømmeråd et prosjekt for å se nærmere på hvordan vi kan øke kvalitet og dåpsforeldres opplevelse av dåp. Resultatene viser ni utviklingsområder som er relevante for alle menigheter i Borg. Kanskje mange menigheter allerede har realisert mange av mulighetene? - Ved prosjektleder Åshild Arnesen Moen, Borg bispedømmeråd/Indre Østfold kirkelige fellesråd.
 5. Strategisk ledelse av frivillighet. Å tilrettelegge for frivillig arbeid er kirkens store utfordring og mulighet. Hvilke grep må vi ta for å utløse frivillighetspotensialet vi vet eksisterer, både blant kirkens medlemmer og andre interesserte.

14.45 Reisebønn og avslutning ved konstituert biskop Kari Mangrud Alvsvåg. slutt kl 15.

 

Praktisk informasjon

Deltagelse er gratis. Du får noe å bite i fredag ettermiddag ved ankomst, middag fredag kveld, overnatting i enkeltrom, frokost og lunsj på lørdag og deltagelse på samlingen.
Du melder deg på samlingen ved å bruke denne lenken til questback: https://response.questback.com/dennorskekirke/pfyflwj6yq

Samlingen finner sted på
Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

2067 Jessheim

Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt og det er godt tiltrettelagt for dette:

 • Tog til Gardemoen, shuttlebuss videre til hotellet går to ganger i timen.
 • Tog til Jessheim stasjon, lokalbuss nr 420 og nr 450 går to ganger i timen (02, 32, 06 og 36 minutter). Det tar 5- 7 minutter fra Jessheim stasjon til hotellet.

Parkering på hotellet koster 145 kr i døgnet.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.