Idébanken

Trenger du en god idé om gjennomføring av julaftengudstjenesten? Ressurser til å samle inn offer? Inspirasjon til publiseringsplan på Facebook i desember? I denne idébanken samles idéer fra ulike deler av kirken til inspirasjon og gjenbruk til årets advent og jul.

Idéer publiseres fortløpende. Send inn idéer her. 

Samlinger og aktiviteter for barn og unge

Idéer om Lys våken-gjennomføring

Idéer til skole- og barnehagegudstjeneste

 • Inviter gjerne skolen til flere samlinger med mindre grupper – klassevis, trinnvis eller andre grupper.
 • Samles utendørs
 • Vandring med stasjoner i kirkerommet i mindre grupper der en ikke setter seg ned i kirkebenkene, på denne måten unngår en mye av "smittevasken"
 • Sett opp utendørs julekrybbe. Inviter klassevis til kort gudstjeneste
 • Er det lang vei til kirken må alternative steder vurderes. Snakk med skolen om det.
 • Utendørs julespill utenfor kirken
 • Kom til skolen eller barnehagen
 • Vær på tilbudssiden med skoler og barnehager
 • Digitale skolegudstjenester

Andre idéer til samlinger med barn

 • Inviter gjerne skolen til flere samlinger med mindre grupper – klassevis, trinnvis eller andre grupper.
 • Samles utendørs
 • Gå julepilegrimsvandring sammen
 • Vandring med stasjoner i kirkerommet i mindre grupper der en ikke setter seg ned i kirkebenkene, på denne måten unngår en mye av "smittevasken"
 • Sett opp utendørs julekrybbe. Inviter klassevis og fortell.
 • Samles til sang og fortelling ved juletre. Kanskje et utendørs?
 • Er det lang vei til kirken må alternative steder vurderes. Snakk med skolen om det.
 • Hold andakt om en stor adventskrans. For å opprettholde smittevern, kan andakten gjennomføres uten at barna legger kransen selv. Klikk her for å finne andakten.
 • Ved utdeling, f.eks. av julekalenderboken, sprit hendene godt og sett opp det som skal deles ut på stolene før skolen/barnehagen ankommer. Slik legger en opp til avstand slik en sitter i benkeradene og omgår utfordringen med avstand ved selve utdelingen.
 • Digitalt engleverksted
 • Adventsvandring på skolen
 • Utendørs julevandring for barnehage
 • Juleevangeliet deles på instagram og tiktok
 • Utendørs julespill utenfor kirken
 • Besøke barnehagene og fortelle julefortellingen og lage engler med førskolebarna
 • Mange små juleverksted istedenfor ett stort (alle får utdelt det en trenger på en fast plass)
 • Ettermiddags- og kveldssamling med fakkeltog, uten overnatting
 • Vær på tilbudssiden med skoler og barnehager
 • Be barna/unge med ut i Guds natur og lær dem om skaperverk og julebudskap
 • Spille inn juleevangeliet der lokale barn og unge får si hver sin linje i evangeliet
 • Kort utegudstjeneste med grilling 
 • Lag julequiz eller kahoot som barna kan arrangere i sin egen familie
 • Kirkekino
 • Fakkeltog på kirkegården
 • Rebusløp rundt kirken og servere julegrøt ute
 • Digitale skolegudstjenester
 • Samle kor til å synge foran sykehjem

Gudstjenester

Anbefaling om påmeldingssystem

Kirkerådets kommunikasjonsavdeling vil komme med en liste med anbefalte verktøy for påmeldingssystem innen utgangen av uke 43.

Skole- og barnehagegudstjenester

 • Inviter gjerne skolen til flere samlinger med mindre grupper – klassevis, trinnvis eller andre grupper.
 • Samles utendørs
 • Vandring med stasjoner i kirkerommet i mindre grupper der en ikke setter seg ned i kirkebenkene, på denne måten unngår en mye av "smittevasken"
 • Sett opp utendørs julekrybbe. Inviter klassevis til kort gudstjeneste
 • Er det lang vei til kirken må alternative steder vurderes. Snakk med skolen om det.
 • Utendørs julespill utenfor kirken
 • Kom til skolen eller barnehagen
 • Vær på tilbudssiden med skoler og barnehager
 • Digitale skolegudstjenester

Idéer og refleksjoner rundt julaftengudstjenesten og andre gudstjenester ifb jul og advent

 • Korte, mange gudsjenester
 • Vi må klare å balansere smittevernhensyn med å være folkekirke!
 • Overføre gudstjenesten digitalt, i tillegg til fysisk samling
 • Utegudstjeneste ved julegrana på torget eller utenfor kirken
 • Vandring med stasjoner i kirkerommet i mindre grupper der en ikke setter seg ned i kirkebenkene, på denne måten unngår en mye av "smittevasken"
 • Kunne man invitert kinoene til å streame julaftensgudstjenesten fra nærmeste kirke? Da kan man effektivt utvide kapasiteten på en gudstjeneste. Folk får samles selv om det ikke skulle være plass til dem i kirka. Kinoene har allerede ordninger både for plassbestilling og smitteverntiltak.
 • Gå julepilegrimsvandring sammen
 • Sett opp utendørs julekrybbe. Fortell juleevangeliet og syng sammen gruppevis.
 • Samles til sang og fortelling ved juletre. Kanskje utendørs?
 • Om mulig, sett opp vikarer ved fravær til de ulike gruppene
 • Samarbeid om å strømme julegudstjenester i soknet eller i større område så det er et slikt tilbud hele advents- og juletiden
 • Kirkeklokkene er viktig uansett, kan man gjøre noe rundt når kirkeklokkene ringer?
 • Bruk kirkegården om en ikke kan holde fulle gudstjenester, men korte samlinger. Vær tilstede på kirkegården
 • Samarbeid med Kirkens bymisjon om å ha flere steder å komme inn til

Aktiviteter utendørs

 • Alternative samlingssteder utendørs: utenfor kirken, langs elv eller på sti, parkeringsplass, kirketrappa, kirkegården, utendørs på skolen, torg eller museumsplass, amfi, julegate.
 • Samles rundt et bål
 • Fakkeltog
 • Laminerte ark med poster rundt kirken med aktiviteter
 • Poster rundt kirken som går gjennom juleevangeliet
 • Drive in-gudstjeneste, med salg av pledd, varm suppe gjennom bilene. Interaktiv deltagelse eller "bestilling" med billys.
 • Pilegrimsvandringer
 • Utendørs juletrefest 
 • Samles rundt en stor julekrybbe, stall eller juletre
 • Lystennig med snølykter, fakler, telys eller lysglobe
 • Samles foran kirken for salmesang, juleevangeliet og lystenning
 • Lysvandring langs elv eller sti
 • Korpsmusikk utenfor kirken
 • Stand i julegate
 • Synlig og tilstede utenfor kjøpesenter
 • Tenn bål i mørketiden for sang og tekstlesning
 • Pynte juletre med gavelapper som andre folk kan få - besøk, julebakst, pakkehjelp. 
 • Dele ut bibelvers og gløgg
 • Lysmesse utendørs
 • Utendørs minikonsert der bilene står i en sirkel med nesen mot taler/sanger/artist og band. 

Ofring

Generell informasjon om offer og kollekt

Generell informasjon om offer og kollekt på Agder bispedømmes nettsider.

Kirkens nødhjelp

Kirkens Nødhjelp ser at covid-19 legger begrensninger for samvær og fellesskap i kirkene. Kirken er vår oppdragsgiver og hjelpearbeidet vi utfører er en del av kirkens internasjonale diakoni. Vi er takknemlige for at så mange av menighetene i Den norske kirke lar juleofferet gå til KNs arbeid. Nå, mer enn noen gang er gavene som gis livsviktige. 
KN ønsker å bidra med ressurser til kirkene inn mot julehøytiden. Når covid-19 legger begrensninger for hvor mange som kan samles i kirkerommene, er digital tilstedeværesle blitt enda viktigere. Vi håper våre ressurser kan være til nytte for menighetene både i kirkerommet og i deres SoMe-kanaler. Ressursene gjøres tilgjengelig i Juleidébanken og på våre nettsider. Klikk her.

Vi i KN tar gjerne i mot tips, idéer eller ønsker for ressurser vi kan bidra med.

Adventsressurser:

 1. Fire adventsbønner m/bilder (bildeformat). Kan deles i SoMe eller tas inn gudstjenesten.
 2. Adventslysbilder til deling i SoMe hver søndag i advent.
 3. Tenn lys med Helene Bøksle, musikkvideo delt i 4 snutter slik at første vers kan dele 1. søndag i advent, første & andre vers 2. søndag i advent osv. 
 4. «Lys Våken for verden», revidert med covid-19-tilpasninger.

Ressurser til Julaften eller juledagene

 1. Film med Juleevangeliet og salmesang, medvirkende artist. Kan deles i SoMe som en julehilsen. I filmens sluttplakat skriver du inn KN eller menighetens VIPPSnummer så vi sammen sikrer offergaver til KNs arbeid.

 2. Overlay og sluttplakat til filmer menigheten selv produserer.

 3. Juleoffer-informasjonslapp. Informasjon om hvordan man kan gi sin offergave til KNs arbeid.

 4. Powerpoint med rullerende bilder av KNs arbeid og en versjon med kun et bilde, til bruk i kirkerommet dersom juleofferet skal gå til Kirkens Nødhjelp. De rullerende bildene kan være fine å bruke dersom man skal åpen kirke hvor folk kommer innom og går igjen (walk-through), enkeltbilde kan være fint å ta inn i egen PP dersom man har gudstjeneste.

Aktiviteter for eldre

 • Digitale sendinger
 • Mange vil bidra, spør om en liten gruppe frivillige vil være igjen noen minutter etter gudstjenesten og vaske etter de selv har deltatt på gudstjenesten
 • Digitale og fysiske julesamlekvelder
 • Lage små filmer fra menihgeten og skriftlig hilsen
 • Blomsterhilsner
 • Spille inn en skikkelig fin julekonsert og la de vise den på aldershjem og dagsenter
 • Besøk aldershjem med flere adventssamlinger
 • Sende julekort
 • Juleandakt på sykehjem på julaften
 • Reservere plasser på gudstjeneste til de som ikke har meldt seg på, ofte fordi de ikke er på nett
 • Del ut andakter
 • Vær tilstede på kirkegården med lys og varm drikke, mange som er eldre har opplevd å miste flere 
 • Lag hefte med gamle julesanger og bilder
 • Ha gjerne et telefonnummer for påmelding, ikke bare internettløsning

Poster og sendinger på sosiale medier

Nedlastbare ressurser fra Kirkerådet

Idéer

 • Digital adventskalender med folk fra lokalsamfunnet - fra mormors ribbe til prestens julebønn
 • Adventsandakter digitalt som tekst på nettside og video på sosiale medier
 • Klipp fra juleevangelie-skuespill fra konfirmantene på Instagram og TikTok
 • Dele poster fra Den norske kirke nasjonalt
 • Julehilsen med sang fra staben
 • Strømmede salmekvelder
 • Korte andakter
 • Julesanger
 • Vitnesbyrd i form av videosnutter
 • Vise til NRK sine sendinger
 • Samtaler fra kirkerommet
 • Viktig med variasjon av korte og lange gudstjenester på nett
 • Tegnekonkurranse der noen tegninger deles på nett
 • Planlegg poster til sosiale medier i god tid
 • Poste noe hver søndag i advent
 • "Pustehjelp" i julestria - korte meditasjoner fredag og lørdag formiddag
 • Søndagsskole for voksne på Facebook
 • Spille inn julemusikk og konserter og strømme på nett
 • Spille inn juleandakt med barnekoret og dele på nett
 • Kirkekaffe på f.eks. google hangouts
 • "Nedpå" småfilmer fra en kirkelig ansatt med juleinnhold relevant for folks hverdag
 • How-to-videoer om hvordan lage julepynt
 • Ha noen til å svare på spørsmål, på dagtid og sene kvelder når ensomheten tynger
 • Bilder av figurer fra julekrybber rundt omkring i verden - både fra lokalmiljø og rundt i verden
 • Dele innlegg fra andre lokale menigheter
 • Filme ulike korps, kor og aktører fra flere av kirkene i området, sette sammen  til en gudstjeneste så alle får noe fra "sin" kirke i gudstjenesten
 • Veiledning om kirke på nett i lokalavisa

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:
Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider: etter avtale

 

Fakturaadresse:
Den norske kyrkja
v/Møre bispedøme
Scanningsentralen,
Rjukan Næringspark

3660 Rjukan

EHF-id./org.nr: 818 066 872

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"