Bispedømmerådet

I perioden 2016-2019 består Nidaros bispedømmeråd av følgende medlemmer:

Agnes Sofie Gjeset, Trude Holm, Per Winsnes, Anne Cathrine Slungård, Alex Ramstad Døsvik, Ingebrikt Kvam, Jon Roar Bruholt, Nils Tony Bransfjell, Gunnar Winther, Harald Hauge og biskop Tor Singsaas/preses Helga Haugland Byfuglien.

Kontaktinformasjon for Nidaros biskop og bispedømmeråd

Erkebispegården 7013 Trondheim

Telefonnummer: 73 53 91 00 E-post: nidaros.bdr@kirken.no, nidaros.biskop@kirken.no

Åpningstider: 0900-1500

Kontaktperson ved seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd i kirkelig sammenheng: Oddfrid Skorpe Tennfjord, tlf 41104319, oddfrid.skorpe.tennfjord@stolav.no