- Åpen, varm og folkelig

Blomsterbukettene hopet seg opp foran Herborg Oline Finnset, da den nye biskopen i Nidaros ble presentert. - Herborg er åpen, varm og folkelig, sa kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum.

- Vi har tilsatt en biskop som er robust og reflektert. Hennes folkelige profil vil passe godt inn i Nidaros bispedømme, sa kirkerådslederen. Hun leder for tiden Kirkerådets møte i Erkebispegården i Trondheim, som på sin første dag avgjorde hvem som skal være trøndernes biskop de neste årene.

Glede og fellesskap

Hovedpersonen selv takket for tilliten, og la ikke skjul på at hun gleder seg til å gå inn i bispegjerningen i Nidaros. Hun kommer fra jobben som prost i Strinda prosti i Trondheim, en tjeneste hun gikk inn i i januar i år.

- Jeg har fått en utrolig fin mottakelse i Trondheim fra den dagen jeg kom hit. Nå skal vi være i lag ei god stund fremover. Gud er gledens Gud, men også fellesskapet og folkets Gud, sa Finnset.

Hun tiltrer offisielt stillingen som biskop i Nidaros, 1. september.

Søndag 10. september vil hun vigsles til sin bispegjerning under en høytidelig gudstjenste i Nidarosdomen, med H.M. Kong Harald til stede.

Solid erfaring

Herborg Finnset har siden januar i år vært prost i Strinda. Fra 2005-2017 var hun domprost i Tromsø. Hun er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet og ble ordinert til prest i oslo i 1988.

Finnset har bred erfaring med samisk kirkeliv og har vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale kirkemusikkfestival

Presentasjonen av den nye biskopen i Nidaros fikk stor oppmerksomhet i Erkebispegårdens Øysteinssal. (Foto: Aud Kristin Saltvik Aasen)