Fagdag misjon og trosopplæring

Praktisk informasjon

Fra:18.9.2018 - kl.10.00

Til:18.9.2018 - kl.15.00

Sted:Sommerveiten Trondheim

Arrangør:Nidaros bispedømmeråd og Samarbeid menighet og misjon

Å SKAPE TRØNDERSK ENGASJEMENT FOR MISJON

Hva / hvordan / hvorfor misjon i arbeid blant barn og unge?

Misjon i dag – hva er det?
Hvordan integrere misjon i trosopplæringen?
Hvordan gjøre misjon begripelig, konkret og inspirerende for barn og unge?
Bidrag fra menigheter i Nidaros
Bidrag fra organisasjonene

Fagdagen inkluderer:
- Lunsj
- Mange råd og tips
- Fornyet inspirasjon til å ta den verdensvide kirken inn i gudstjeneste og trosopplæring

For påmelding - se lenken nedenfor