Fagdag: «Kirken i det offentlige rom»

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2018

Til:22.11.2018

Sted:Kimen kulturhus/Stjørdal kirke

Arrangør:Nidaros bispedømmeråd

Hva slags uttrykk skal kirka ha i Nidaros fremover. Hvordan kan vi bli en viktig samfunnsaktør på alle plan? Hvordan skal vi være kirke i det offentlige rom?

Tittelen på fagdagen er den samme som navnet på et nytt utspill fra Det Lutherske Verdensforbund. Det er et godt oppspill til denne viktige fagdagen.

Du kan lese det her: KIRKEN I DET OFFENTLIGE ROM