Temadag: Samisk kirkekunst

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2019 - kl.12.00

Til:22.11.2019 - kl.17.00

Sted:Erkebispegården, Trondheim

Arrangør:Nidaros bispedømme

Les invitasjon og program for dagen nederst i artikkelen.

  • «Samisk kirkekunst i sørsamisk område» Diakonimedarbeider Bertil Jönsson og prest Einar Bondevik i Saemien Åålmege (Samisk menighet i sørsamisk område) vil vise kirkekunst som Saemien Åålmege bruker.
  • «Samisk kirkekunst i trønderske kirker?» Kirkemøtet 2019 har vedtatt Strategiplan for samisk kirkeliv. Der står det: "Menighetene i de tre nordligste bispedømmene skal vurdere hvordan samisk språk og kulturelt innhold skal brukes og synliggjøres i menighetens gudstjenesteliv." Hva med utsmykking og bruksgjenstander i kirkene, bør disse gjenspeile samisk kultur og tradisjoner? Hvem kan komme med innspill på veien fra ønske om samisk utsmykking til anskaffelse? Aina Daneborg Steinfjell, Anna Joma Granefjell og Bierna Leine Bientie er medlemmer i ”Utsmykkingskomiteen” som Samisk menighet i sørsamisk område har nedsatt. De vil fortelle om arbeidet til komiteen og om tanker komiteen har om samisk kirkekunst.
  • «Symboler fra samiske trommer til kirkekunst» Kan man ta et symbol fra en gammel seremonitromme og bruke det på en stola eller på en messehakel? Kan det samiske flagget brukes i kirkekunsten? Kan reinhorn brukes som lysestake?
  • Samling i Domkirka ved det samiske alteret, gruppesamtale, informasjon om godkjenningsprosesser…..

Disse er spesielt velkomne: Deltakere på familiesamlinga til Saemien Åålmege, de som anskaffer og de som utformer kirkekunst, proster og kirkeverger og ansatte ved bispedømmekontorene som i særlig grad er innenfor det sørsamiske området.

Sted: Erkebispegården, 2. etg (Sunnivasalen)

Pris: Fagdagen er gratis, og åpen for alle, men det er begrenset plass, derfor viktig at du melder deg på så snart som mulig. Deltakere får plass etter «først til mølla»-prinsippet.

Påmelding: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/tema/sorsamisk-kirkeliv/samisk-kirkekunst/

Velkommen

Fagdagen er et samarbeid mellom Saemien Åålmege og Nidaros bispedømmeråd