Tilskudd til diakoni og undervisning

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har som oppgave å fordele statstilskudd til diakon- og kateketstillinger.

For tildeling av midler til diakon- og kateketstillinger er det fastsatt krav som innholdsmessig samsvarer med de tidligere reglene av 20. juni 1997 om statstilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni.

Det innebærer at følgende vilkår gjelder for tildeling av disse midlene:

  • Stillingene skal være organisert under kirkelig fellesråd og kan være heltids- eller deltidsstillinger.
  • Stillingene skal være ordnet i samsvar med regler gitt av Kirkemøtet i medhold av kirkelovens § 24 tredje ledd bokstav c.
  • Lønn- og arbeidsvilkår for stillingene skal være tilfredsstillende og i samsvar med lov- og avtaleverk.
  • Tilskuddet gis til delvis finansiering av stillingens utgifter.  Bispedømmerådet bestemmer tilskuddets størrelse innenfor rammen av de bevilgninger som er stilt til rådighet.
  • Det er et vilkår for tilskudd at fellesrådets egenfinansiering er stabil over tid.  Dersom egenfinansieringen faller bort eller reduseres, kan tilskuddet trekkes tilbake.
  • Dersom det i løpet av året oppstår innsparinger på grunn av ledighet, permisjoner e.l. kan bispedømmerådet avkorte tilskuddet tilsvarende.  Fellesrådet plikter å holde bispedømmerådet orientert om slike forhold.
  • Fellesrådet skal hvert år avgi rapport til bispedømmerådet om hvorledes tilskuddet er anvendt (rapporterings- og regnskapsplikt).

 

Bispedømmerådet skal påse at disse vilkårene for midlene følges.  Bispedømmerådet kan ikke fravike bestemmelsene uten etter samtykke fra Kirkerådet.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"