Biskopens rolle

Biskopen skal føre tilsyn med den kirkelige virksomheten i bispedømmet. Hun er den øverste lederen av prestetjenesten i bispedømmet, har arbeidsgiveransvar for prestene og er den som ordinerer nye prester. Biskopen er prostenes nærmeste overordnede. Prostene er biskopens medhjelpere i ledelse av bispedømmet.

For å ivareta tilsynet reiser biskopen på visitas i sogn og fellesrådsområder, etter et visitasreglement fastsatt av Bispemøtet. I hovedsak går tilsynet ut på å støtte, rettlede og oppmuntre  kirkelige råd og ansatte. 

Noen av biskopens mange oppgaver:

  • Sørge for samordning med virksomhetene i de kirkelige rådene, og føre tilsyn med at de gjør arbeidet sitt i lojalitet med den evangelisk-lutherske lære.
  • Se til at prestene forvalter sakramentene, dåp og nattverd, og forkynner og lever i overensstemmelse med den kristne tro.
  • Se til at kateketer, diakoner og kantorer som er vigslet til tjeneste i kirken virker og lever i samsvar med løftet de har gitt.
  • Når det er nødvendig, gi bindende pålegg vedrørende tjenesten prester og andre kirkelig ansatte gjør.  Hun kan også treffe vedtak etter søknad om at en person kan bli løst fra retten til å utøve prestetjeneste.
  • Ordinere nye prester og vigsle diakoner, kateketer og kantorer. Forut for vigslingen har hun samtaler med den enkelte, for å avklare om de er egnet for tjenesten, at de har kjennskap til kirkens oppdrag, og at de oppfyller kravene det innebærer å motta kirkens vigsling.
  • Beslutte hvor mange gudstjenester det skal holdes i det enkelte sokn.
  • Føre tilsyn med bruk av kirkene og avgjøre klager på bruk og utlån av dem.
  • Vigsle kirker som er godkjent av departementet.

Biskopen er forpliktet på mål og strategier som er fastsatt for virksomheten i Den norske kirke.

Biskopen er fast medlem av Sør-Hålogaland bispedømme.

Sammen med de andre biskopene møter hun i:

- Bispemøtet. Som regel tre møter i året
- Det årlige Kirkemøtet

Biskopen i Sør-Hålogaland er oppnevnt av Bispemøtet til å være medlem av Nemd for gudstjenesteliv under kirkemøtet, og til medlem i Arbeidsmiljøutvalget for Den norske kirke (AMU).

Biskopen er også medlem i Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsområdet.

Biskopen har faste møter med prostene i bispedømmet, Prostemøtet

Hun møter også de ansatte i Sør-Hålogaland bispedømme sine fagorganisasjoner i Kontaktmøtet, er fast medlem i Regionalt Arbeidsmiljøutvalg (RAMU) og Regionalt etterutdanningsutvalg (REU).

Hun har også jevnlig kontakt med Kirkevergelaget i halvårige møter.

 

Domprosten er biskopens faste stedfortreder.

Tjenesteordning for biskoper fra Lovdata

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Faktura adresse:    Nb. husk faktura referanse : 300 og kost steds nr. og navn på bestiller.

EHF faktura: Obs! ny elektonisk adresse f.o.m. 01.01.2017 org nr.: 818066872

Send faktura på e-post som Pdf. fil: mb.12908@xledger.net  kun en faktura pr sending.

Pr post : Den norske kirke, Scanningsentralen Rjukan Næringspark, 3660  RJUKAN

 

 

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"