Biskopens uttalelser og prekener

På denne siden kan du finne uttalser og prekener fra biskopen, men prekenen fra visitasen finner du under "visitaser", lenket fast nederst på den enkelte visitas.

Biskopen har deltatt på reformasjonsgudstjeneste i Røsvik kirke 15. oktober 2017, og prekenen hennes er nå gjort tilhjengelig.

Visitaser i Sør-Hålogaland bispedømme

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no