Pilegrim i nord

– Vi arbeider for å etablere ei pilegrimslei fra Trondenes til Nidaros. Målet er å få den godkjent på det europeiske pilegrimskartet.

Sitatet tilhører Bernt Aanonsen, pilegrimsprest og prosjektleder for Pilegrim i nord. Han utdyper:

– For å få til dette vil vi engasjere næringsliv, kommuner, menigheter, båtforeninger,
kystlag, menigheter og andre interesserte til å skape pilegrimsteder rundt deres kirker. Vi vil bidra til pilegrimsturer og arrangement for å levendegjøre pilegrimsarbeidet her i nord, sier Aanonsen.– Først vil vi få fokus på det å være pilegrim som en god måte å oppleve kysten fra Trondenes til Nidaros. Å være pilegrim har med innstilling og mulighet å gjøre og ikke sterk og bestemt tro. Det er for alle som vil ta seg tid til å møte kultur og natur med åpent sinn og finne tid til ettertanke. På lang sikt ønsker vi at leia står på det europeiske pilegrimskartet og at folk fra inn og utland kan komme hit å oppleve den. Den går tross alt på verdens flotteste kyststripe.

Samarbeidsprosjekt
For at prosjektet skal lykkes, er bredt samarbeid helt nødvendig. 

– Vi søker samarbeid med næringsliv, kommuner, menigheter, båtforeninger, kystlag. Samarbeid er utrolig viktig for å få tilrettelagt for pilegrimene. Men det vil også bety at en legger bedre til rette for turister, de to kan være vanskelige å skille fra hverandre, sier Aanonsen. 

– Til syvende og sist ønsker vi alle at flere ferdes i denne pilegrimsleia, men de trenger ikke ha egen båt. Det er gode muligheter for kombinasjon offentlig kommunikasjon og det å gå eller sykle.

Pilegrimsseilaser på gang
Å bygge opp en pilegrimsled tar tid, men allerede til sommeren vil det være mulig å teste ut pilegrimslivet langs nordlandskysten.

– Vi planlegger to pilegrimsseilaser sommeren 2017:

22. juni starter M/K Faxsen på pilegrimsseilas fra Bodø til Trondenes med 13 pilegrimer ombord. Turen avsluttes i Moskenes, men tre-fire pilegrimer drar videre til Værøy og Røst.

19.juli starter neste seilas fra Bodø Det blir en moderne seilbåt. Med den vil vi komme til Nidaros slik at vi blir med på Olavsvaka 28. juli, forteller Aanonsen.

– Det siste stykket inn mot Trondheim vil vi gå sammen med 100-åringen Faxen som starter fra Bodø ca 20. juli.  Her har vi ca 13 plasser. Sammen med den første båten utfordrer vi deltakende båter fra Landsstevne til å følge med nedover kysten. Det vil gi en mulighet til god opplevelser på stedene som vi ønsker skal være en del av pilegrimsleia.

Les mer om:

Pilegrim fra Trondenes til Nidaros, beskrivelse av leia

Rapport fra fra seilasene sommeren 2016

Pilegrimsseilas fra Trondenes til Nidaros

Pilegrimsseilas med MK Faxsen Bodø-Trondenes-Vesterålen-Lofoten 2017

Pilegrimsseilas med seilbåt 2017

Pilegrimsseilas i konvoi 2017

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Sentralbord:
75 54 85 50

Telefontid:
09.00-14.00


Bispedømmerådet:
shbdr@kirken.no

Biskopen:
shbiskop@kirken.no