Fagdag trosopplæring for kirkelig ansatte

Praktisk informasjon

Fra:5.11.2019 - kl.11.00

Til:5.11.2019 - kl.00.00

Sted:Gardemoen, hotell Clarion

Arrangør:Sør-Hålogaland bispedømme, flere aktører.

Innholdet på årets fagdag vil være SANG OG MUSIKK I TROSOPPLÆRINGEN og innebære aktivitet og innøving av nytt sangstoff samt refleksjon om det lokale preget på sangvalg og repertoar.

Vi vil også ha ei økt om aktiviserende arbeidsmåter i konfirmantundervisninsen, samt tid til erfaringsdeling og samtaler. Som tidligere starter alt med lunsj, så det er mulig å reise ned tidlig.

Programmet er ikke helt ferdig, og påmeldings-link ikke helt klar, så følg med på hjemmesiden!