Biskopens tilsynssamling for ikke-vigslede medarbeidere

Praktisk informasjon

Fra:2.10.2019 - kl.11.30

Til:2.10.2019 - kl.16.00

Sted:Bodø Domkirke

Arrangør:Sør Hålogaland biskop

Biskopen i Sør-Hålogaland inviterer til:

 

Tilsynssamling for ikke - vigslede ansatte med utadrettet arbeid innen trosopplæring, undervisning, diakoni og kirkemusikk.

 

Tid: Onsdag 2.oktober 2019 kl 11.30 – 16.00

Sted: Bodø Domkirke

Pris: Samlingen er gratis, fellesrådet dekker evt reise.

 

Dagen er lagt i forkant av Stiftsdagene arrangert av Sør-Hålogaland bispedømmeråd slik at man kan delta på begge deler

 

Påmelding: Innen 15.september 2019

                     Til : shbdr@kirken.no             OBS! husk å oppgi evt allergier

 

Kontaktpersoner:

Brita Bye, rådgiver diakoni   bb698@kirken.no

Anne Grethe Sivertsen, rådgiver trosopplæring og inkludering   as982@kirken.no

 

Velkommen!

 

             Program:

11:30  Lunsj

12:00  Velkomst v/ rådgivere trosopplæring og diakoni

12:10   «Hva vil det si å jobbe i kirken»?

  • Verdier,
  • samarbeid med andre tjenestegrupper,
  • trosgrunnlag,
  • hva gjør en stilling kirkelig?
  • Kirkens oppgaver – meg som kirkelig medarbeider                                                                                   V / Biskop Ann Helen Fjeldstad Jusnes              

12:50   Pause

 

13:00 «Hva betyr det å jobbe i kirka for meg»?

  • Hva gir det? Personlig, faglig og trosmessig.
  • Hva krever det? Utfordringer ifht kirkefaglig kompetanse og kirkelig erfaring.
  • Personlige utfordringer ifht tjenesten.

             Innledning v/ diakoniarbeider Evy Anita Nedrum, kirkemusiker Terje Bruun,

                                      trosopplærer Lill Rebekka Jentoftsen, kirketjener Karl Munir Wika

             Samtale                                                                                   

14:15   Pause

14:30   «Å være profesjonell kirkelig medarbeider»

             «Profesjonsidentitet når profesjonsutdanning mangler» v/ prest og diakon Kari Sjursen

«Når vi har ulik kompetanse»

  • Utfordringer og muligheter knyttet til å lede sitt fagområde v/ diakon Vigdis Larsen

             Samtale

15:35 Oppsummering ved biskop

15:45 Liturgisk avslutning

16:00 Slutt

 

 

Med forbehold om mindre endringer i programmet. ( pr 12.06.19)