Fagdag: "Har vi tid til de sinte unge guttene?"

Praktisk informasjon

Fra:17.10.2019 - kl.09.00

Til:17.10.2019 - kl.15.30

Sted:Nord Universitet, Bodø

Arrangør:Den norske kirke v/ Sør-Hålogaland bispedømmeråd, Kirkens Bymisjon, Nord Universitet, Studentsamskipnaden, Nordlandssykehuset

Fagdagen er åpen for alle - ansatte og frivillige.

Gutter har høyere frafall i skolen enn jenter. De har oftere atferdsproblemer og tar oftere selvmord enn jenter. Menn dreper oftere enn kvinner. Norske fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger har en overvekt av unge menn som innsatte og pasienter. De aller, aller fleste såkalte skolemassakrene blir utført av unge menn som har opplevd tap, avvising og mobbing, og selv om vi ikke har hatt noen i Norge, er ikke spørsmålet om den kommer - men når.

Stadig flere gutter sier de sliter med psykiske helseplager. De færreste med psykiske lidelser oppsøker hjelp. Og de færreste som oppsøker hjelp, blir videre henvist til spesialisthelsetjenesten. Særlig gjelder dette gutter. Har vi egentlig satt av nok tid til disse sinte unge guttene og har vi et hjelpeapparat som klarer fange dem opp og gi dem det tilbudet de behøver?

Med oss for å diskutere dette har vi noen av Norges fremste forskere på sine felt, en representant fra Bodø kommune som har dette som sitt hovedvirke og sist men ikke minst ungdommer selv som skal dele av sine erfaringer og innsikt.

Arrangementet er et samarbeid mellom Nord universitet, Studentinord, Nordlandssykehuset, Voksne for barn Salten, Sør Hålogaland Bispedømme og Batteriet som arrangerer hvert år en fagdag på Nord universitet i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Tema for Verdensdagen for psykisk helse i 2019 er Gi tid.

Invitasjon med program her

Klikk her for påmelding