Pilegrimsseminar i regi av SKKB

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2019 - kl.18.00

Til:17.10.2019 - kl.13.00

Sted:Svanhovd konferansesenter i Pasvikdalen

Arrangør:Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsregionen (SKKB)

Tema: «Å være underveis»

Gjennom foredrag, pilegrimsvandring, gudstjenester og sosiale samvær inviterer vi til gode og inspirerende dager med fokus på åndelige tradisjoner i det som binder oss sammen som kristne, uavhengig av kirkelig, nasjonal eller språklig tilhørighet.

 

Påmeldingsinfo:

Det er maksimalt plass til 30 deltagere.

Påmelding sendes nord-haalogaland.bdr@kirken.no Frist for påmelding 30.08.

Lenke til utfyllende info

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Heidi Norbye hn632@kirken.no tlf 48260448 eller Ivar J. Eliassen ie496@kirken.no tlf 96018528.