Rådsmøte Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsregionen ( SKKB)

Praktisk informasjon

Fra:3.9.2019

Til:4.9.2019

Sted:Narvik

Arrangør:Den norske kirke v/ Sør Hålogaland BDR i samarbeid med SKKB

Samarbeidsrådet for kristne kirker består av 9 ortodokse og lutherske bispedømmeråd  i Barentsområdet.

De arrangerer hvert år rådsmøte, i tillegg til flere seminarer og konferanser

 

Denne gangen er det Sør- Hålogaland bispedømme som er vertskap for rådsmøtet.

Dette  foregår i år i Narvik og tema for møtet er "Kirkens fredsarbeid"