Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Domkirken og St. Petri menighet går sammen

Bispedømmerådet vedtok 7. september at Domkirken og St. Petri sokn slås sammen, etter et tydelig ønske fra begge sokn. Sammenslåingen iverksettes fra 1. januar 2018.

- Kirken må hele tiden spørre seg hvordan den skal være organisert for å best mulig være tilstede og være relevant for mennesker i den tiden vi lever i, mener sokneprest Øivind Holtedahl i Domkirken menighet. Han har vært sentral i sammenslåingsprosessen, og forklarer ønsket om å gå sammen slik:

- Byen og samfunnet er i stadig endring, noe som utløser behov for utvikling og endring også av kirken. Det har i flere tiår vært snakket om sammenslåing av Domkirken og St. Petri sokn, og det det siste året har de to menighetene tatt initiativ og arbeidet med å gjøre virkelighet av dette. Vi har fått et stadig tettere samarbeid innenfor feltene kultur, diakoni, trosopplæring og gudstjenesteliv, skriver Holtedahl i Søndag i sentrum-katalogen.

- Helt ny menighet
- Det nye Domkirken og St. Petri sokn handler ikke om at én menigheten går inn i én annen, men at det skal skapes en helt ny menighet med nye muligheter og ny bruk og organisering av tilgjengelige ressurser, både når det gjelder frivillige og ansatte. Sammenslåing betyr ikke det samme som sentralisering og ensretting. Kirken er på sitt beste når den klarer å være lokal, og vi tror at vi gjennom dette vil kunne være mer tilstede og synlig lokalt og skape enda sterkere tilhørighet, identitet og engasjement for kirken i den tiden vi lever i.

Positive parter
Det er fra 1. januar 2018 at de to menighetene blir ett. Bispedømmerådet la i vedtaket følgende til grunn:

  • Menighetsrådene og menighetsmøtene i begge soknene har gjort vedtak om at de ønsker sammenslåing.
  • Stavanger kirkelige fellesråd er positive til sammenslåingen.
  • Sokneprestene og prosten har uttalt seg positivt til sammenslåingen.

Bispedømmet har vedtatt at det tas utgangspunkt i valgoppgjøret for forrige menighetsrådsvalg for å etablere et nytt menighetsråd. De fem personene fra hvert sokn med flest stemmer i forrige menighetsrådsvalg utgjør menighetsrådet for det nye soknet. Varamedlemslistene knyttes til det enkelte sokn slik at ved varamedlemsopprykk, både i fortid og framtid, følges varamedlemslistene for de to opprinnelige soknene.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00