Om bispedømmet

Stavanger bispedømme blei oppretta i 1125. Det har same grenser som Rogaland fylke. Anne Lise Ådnøy er konstituert biskop. Det er 91 sokn i bispedømmet, og eit kyrkjeleg fellesråd i kvar av dei 26 kommunane. Det er om lag 345.000 medlemmar i kyrkja i bispedømmet.