Ettåring i Kirken

Kan ikke laste video uten samtykke for bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Ettåring i Kirken - et nytt tilbud fra høsten 2021

Stavanger bispedømme og VID samarbeider om et nytt tilbud knyttet til ettåringstjeneste i lokalmenigheter i bispedømmet. En Ettåring er en person som bruker ett år på å jobbe i en menighet, samtidig som de følger et undervisningsopplegg. Gjennom et slikt opplegg får Ettåringen en smakebit på hva det vil si å studere til en kirkelig utdannelse og jobbe i kirken. Samtidig får lokalmenigheten en ekstraressurs som kan bidra inn menighetsarbeidet, hovedsakelig og mest vanlig er at den er knyttet til barne- og ungdomsarbeidet.  

Ettåringstjenesten er todelt:

Praksis i lokalmenighet (50%) 
Praksisdelen vil legges opp i tett samarbeid mellom ettåringene og lokalmenighetene. Stavanger bispedømmekontor er en ressurs som menighetene og ettåringene kan kontakte både i etableringsfasen og underveis i tjenesteåret.  

Studier på VID (50%)    
Ettåringen skal i løpet av tjenesteåret ta 15 studiepoeng om høsten og 15 studiepoeng om våren på VID vitenskapelige høgskole. Dette tilsvarer 50% studie og gir rett på 50% lån og stipend.  

Emnene er lenket til nærmere beskrivelser på VIDs nettsider.

Emner i høstsemesteret (søkes på innen 1. august, se nederst på siden ang oppmelding til studiene):  

 1. Innføring i Bibelen (10 stp) 
 2. Ressursbasert ledelse (5 stp) 

Emner i vårsemesteret (søkes på til høsten): 

 1. Troslære, menneskesyn og verdivalg (10 stp) 
 2. Økoteologi (5 stp) 

 

I tillegg blir ettåringen del av et nettverk:

Ettåringene vil gjennom dette konseptet bli en del av et større ettåringsnettverk i regi av Stavanger bispedømme. Nettverket organiserer følgende: 

 1. En midweek (to dager) høst 
 2. En midweek (to dager) vår 
 3. Fagdag i forbindelse med ungdomstinget 
 4. Mentortjeneste 

 

Ja, jeg vil bli Ettåring! Hva gjør jeg da?

 1. Les mer om å være Ettåring på denne siden.
 2. Kontakt menigheten du har lyst å være Ettåring i. Har du ikke kontakt med en menighet? Ring Bjarte Øen på bispedømmekontoret (se under) for å finne noen som ønsker en Ettåring.
 3. Inngå en avtale med menigheten. 
 4. Meld deg opp til emnet "Ressurbasert ledelse" innen 1. august her. De resterende tre emner blir du automatisk undervisningsmeldt til av VID.
 5. Gled deg til et kjekt år!

Sitat

Som ettåring har jeg lært utrolig mye om meg selv, og jeg har lært hvilke oppgaver jeg liker å gjøre i en menighet. Jeg har lært mye om å være leder, jeg føler jeg har vokst dette året.

Maria, ettåring i Lura

Sitat

Å sette av penger til å ansatte en ettåring i menigheten er en svært god investering på mange plan.

Simon Wallem Dahl, ungdomsprest i Lura menighet

Kontakt