Velkommen til dåpslunsj 24. mai

- Målet med samlingen er å motivere og inspirere til fortsatt utvikling av eget dåpsarbeid. Vi har et ønske om at man skal få oppleve at vi er et stort fellesskap som arbeider sammen, sier trosopplæringsrådgiver Cecilie Bakkene Pedersen.

Hjertelig velkommen til en ny dåpslunch
torsdag 24. mai på Quality Airport Hotel Stavanger på Sola kl. 09.30-13.00
.

Alle som på ulike måter er involvert i menighetens dåpsarbeid er velkomne til å delta, både ansatte og frivillige medarbeidere.

Besøk fra Lund
Vi gleder oss over å få besøk av Lena Andersson og Marcel Salinder som i en årrekke har arbeidet med en dåpsaksjon i Lund bispedømme i Sverige. Lena er kateket og stiftskonsulent og Marcel er kommunikatør, og de er begge ansatt i Lund bispedømme.
Her kan du lese litt mer om dette arbeidet

I tillegg vil Hans Austnaberg, professor ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID (Misjonshøgskolen), dele siste nytt fra en fersk forskning på hva som undervises om dåp i dåpssamtalen.
Glimt fra ulike menigheter blir det også!

Fra kl 12.00-13.00 spiser vi lunch sammen.

Arrangementet er gratis, men en må melde seg på i skjemaet under.

Påmelding til dåpslunsj

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00