Fagdag for kirkemusikere

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2018 - kl.10.00

Til:24.1.2018 - kl.15.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:Ressursgruppa for kirkemusikk i Stavanger bispedømme