Biskopen

Fungerende biskop er Kjetil Haga. Kjetil Haga er til vanlig domprost i Tønsberg. Jan Otto Myrseth innsettes som ny biskop i Tunsberg 23. september.