Dagens bibelord

Sal 94,14-19

14 Herren forkaster ikke sitt folkog forlater ikke sin eiendom. 15 Retten skal igjen bli rettferdig,og alle oppriktige av hjertet skal leve etter den. 16 Hvem står opp for meg mot voldsmenn,hvem stiger fram for meg mot dem som gjør urett? 17 Hvis ikke Herren var min hjelper,bodde jeg snart i stillhetens land. 18 Om jeg må si: «Foten min er ustø»,så holder din godhet meg oppe, Herre. 19 Når mitt indre er fullt av urolige tanker,har min sjel glede av din trøst.