Gudstjeneste Hoff kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Hoff kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Eystein Alexander Elde
Prekentekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Menighetens eget arbeid
Dåp