Gudstjeneste Nordlien kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.09.30

Til:17.5.2021 - kl.10.30

Sted:Nordlien kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Christina Grevbo
Organist: Robert Brodacki
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: KBN