Gudstjeneste Totenviken kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.10.30

Til:17.5.2021 - kl.11.30

Sted:Totenviken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Lars Harald Tjøstheim
Organist: Mona Jorunn Stensrud Larsen
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Redd Barna og Balke menighet