Gudstjeneste Totenviken kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Totenviken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Lars Harald Tjøstheim
Organist: Mona Jorunn Stensrud Larsen
Prekentekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Balke menighet - menighetsarbeid
Nattverd
Dåp