Høytidsgudstjeneste Kolbu kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2021 - kl.11.00

Til:24.5.2021 - kl.12.00

Sted:Kolbu kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. pinsedag
Organist: Anne Karin Gresbakken
Prekentekst: Joh 6,44-47
Offerformål: Menighetsbladet i Kolbu menighet
Nattverd
Dåp