Østre Toten kirkelige fellesråd

Fellesrådets administrasjon

Besøksadresse  Rådhuset, 2850 Lena 
Postadresse Postboks 24, 2851 Lena
Telefon 61 14 15 11 
E-postadresse rt287@kirken.no
   


Bemanning
Kirkeverge Rannveig Theisen
Sekretær Unni A Hoel

Kirkevergen er sekretær og saksbehandler for kirkelig fellesråd og fellesrådets underutvalg. Kirkevergen er også daglig leder for fellesrådets virksomhet og har ansvaret for

 • personalforvaltning
 • økonomiforvaltning
 • drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder

Fellesrådets sammensetning
Kirkelig fellesråd i Østre Toten består av ett medlem oppnevnt fra hvert menighetsråd i kommunen. I tillegg er prost eller prest oppnevnt av biskopen medlem i rådet. Kommunestyret oppnevner også ett medlem.

For perioden 2019-2023 er følgende medlemmer i fellesrådet:

Navn   Oppnevnt av
Christian von Harling, leder   Kapp menighetsråd
Anne Brandal Rognstad, nestleder   Nordlien menighetsråd
Gunn Marit Gran   Hoff menighetsråd
Mats Halvorsrud   Balke menighetsråd
Arne Torstein Andersen   Kolbu menighetsråd
Lars Harald Tjøstheim   Hamar biskop
Bror Helgestad   Østre Toten kommune

Fellesrådets oppgaver
I følge kirkelovens § 14 skal fellesrådet

 • ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene
 • utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
 • fremme samarbeid mellom menighetene
 • ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen

Til å ivareta noen nærmere definerte oppgaver har fellesrådet opprettet to utvalg:

Kirkelig administrasjonsutvalg
Kirkelig administrasjonsutvalg er fellesrådets partssammensatte utvalg etter kirkelovens § 35. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver og de tilsatte med utgangspunkt i Hovedavtalens § 13 "Medbestemmelse - administrasjonsutvalg". Utvalget er fellesrådets fagorgan i disse spørsmål og har et hovedansvar for å sette spørsmål av personalpolitisk karakter på dagsorden. Utvalget består av 3 medlemmer valgt av fellesrådet og 2 medlemmer valgt av de ansatte.

Kirkelig administrasjonsutvalg består av:

Navn Oppnevnt av
Gunn Marit Gran, leder fellesrådet
Mats Halvorsrud fellesrådet
Arne Torstein Andersen fellesrådet
Anny Holien ansatte
Siv Lønhaug ansatte 

Forhandlingsutvalg
Kirkelig fellesråd har som arbeidsgiver et partsansvar og et lønnsansvar overfor de ansatte. Fellesrådet har overdratt partsansvaret for sentrale forhandlinger til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Fellesrådet forplikter seg til å følge det som vedtas i sentrale avtaler. Til å forestå lokale forhandlinger oppnevner fellesrådet et forhandlingsutvalg som får fullmakt til å inngå bindende avtaler/protokoller. Forhandlingsutvalget består normalt av 2 av fellesrådets medlemmer i kirkelig administrasjonsutvalg. Det er vanlig at kirkevergen også er medlem i utvalget.

Forhandlingsutvalget består av:

Navn Oppnevnt av
Christian von Harling, leder fellesrådet
Gunn Marit Gran fellesrådet
Rannveig Theisen administrasjonen

     

Kontakt med kommunen
I følge kirkeloven § 15 skal kommunen etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd utrede utgifter til

 • bygging, drift og vedlikehold av kirker
 • anlegg og drift av kirkegårder
 • stillinger for kirketjener, klokker, organist/kantor ved hver kirke og til daglig leder
 • drift av fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæring

Det er inngått avtale mellom Østre Toten kommune og Østre Toten kirkelige fellesråd om tjenesteyting. Det innebærer lønnsutbetaling, regnskapsføring, kontor til kirkeverge og konsulentbistand fra ulike kommunale etater. Det er også inngått avtale om at kommunens regnskapskontor tar seg av menighetsrådenes regnskapsføring.  

Kontaktinformasjon for Østre Toten kirkelige fellesråd

Hoff, Kapp og Nordlien menigheter
Telefon: 61 14 70 10 – 485 06 209
E-post: hoff@ostre-toten.kirken.no - er848@kirken.no
Post/besøksadresse: Tømmerholsvegen 320, 2850 Lena

Balke menighet
Telefon: 61 14 70 10 – 459 16 379
Epost: balke@ostre-toten.kirken.no - kn958@kirken.no
Post/besøksadresse: Totenvegen 820, 2848 Skreia

Kolbu menighet
Telefon: 61 14 70 10 – 459 16 379
Epost: kolbu@ostre-toten.kirken.no - kn958@kirken.no
Post/besøksadresse: Presterudgutua 68, 2847 Kolbu

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"