Gudstjeneste Roan kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.17.00

Til:1.11.2020 - kl.18.00

Sted:Roan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Einar Strøm
Organist: Helge Nilsen
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Kirkens bymisjon