Barn og ungdom

Her finnes informasjon om aldersbestemte aktiviteter og lenger ned på siden finnes informasjon om kontinuerlige aktiviteter.

Invitasjoner til barna

Hvert år sender menighetene mange invitasjoner ut til barn som er døpt og bosatt i våre menigheter. De ulike aldersgruppene blir invitert til forskjellige aktiviteter hvert år og vårt mål er at alle aldersgrupper skal bli invitert til et arrangement i året. Pr i dag har menighetene tilbud til mange aldre, og flere er under produksjon. Etterhvert som nye aktiviteter legges til, ...

Les mer