Barn og ungdom

Her finnes informasjon om aldersbestemte aktiviteter og lenger ned på siden finnes informasjon om kontinuerlige aktiviteter.

Invitasjoner til barna

Hvert år sender menighetene mange invitasjoner ut til barn som er døpt og bosatt i våre menigheter. De ulike aldersgruppene blir invitert til forskjellige aktiviteter hvert år og vårt mål er at alle aldersgrupper skal bli invitert til et arrangement i året. Pr i dag har menighetene tilbud til mange aldre, og flere er under produksjon. Etterhvert som nye aktiviteter legges til, ...

Les mer

Kontinuerlige aktiviteter

Menighetene arrangerer aktiviteter med jevne mellomrom, ofte i samarbeid med andre lag/foreninger. Som regel må man melde seg på aktivitetene i forkant, dette for at arrangør skal kunne forberede seg på antall deltagere, dersom det er matservering på arrangementet og slik at vi kan sørge for at det for eksempel er nok formingsartikler til alle deltagerne!

Les mer