Gudstjeneste Sennalandet kapell

Praktisk informasjon

Fra:12.8.2018 - kl.11.00

Til:12.8.2018 - kl.13.00

Sted:Sennalandet kapell

Arrangør:

Velkommen til norsk/samisk gudstjeneste i Sennalandet kapell v/sokneprest Bjarne Gustad. Skriftemål og nattverd. Offer.