Gudstjeneste med nattverd Nordlyskatedralen Alta kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.8.2018 - kl.11.00

Til:19.8.2018 - kl.12.00

Sted:Nordlyskatedralen Alta kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13.s.i tr.tiden
Liturg: Anne S, Øyvind Gundersen
Organist: Knut Nesse Stavseth
Prekentekst: Luk 12,41-48
Offerformål: Søndagsskolen Norge
Merknader: Innsetting av kapellan Øyvind Gundersen
Nattverd
Dåp