Familiegudstjeneste Talvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.30

Sted:Talvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Ingrid Spikkeland
Organist: Irina Girunyan
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: Kirkehelg.
Presentasjon av nytt menighetsråd
Nattverd