Forenklet gudstjeneste uten nattverd Sorrisniva og Iskapellet

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.18.00

Til:13.1.2019 - kl.19.00

Sted:Sorrisniva og Iskapellet

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Ingrid S
Organist: Irina Girunyan
Prekentekst: Joh 1,29-34
Offerformål: Norges KFUK-KFUM