Gudstjeneste med nattverd Alta kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.10.2019 - kl.17.00

Til:6.10.2019 - kl.18.00

Sted:Alta kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jan Høifødt
Organist: Knut Nesse Stavseth
Prekentekst: Fil 1,20-26
Offerformål: KUN, Tromsø
Nattverd
Dåp