Gudstjeneste med nattverd Elvebakken kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.30

Sted:Elvebakken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tiden
Liturg: Torkild E. Hausken
Organist: Irina Girunyan
Prekentekst: Matt 7,15-20
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Nattverd
Dåp