Gudstjeneste med nattverd Elvebakken kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.30

Sted:Elvebakken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i påsketiden
Liturg: Torkild Enstad Hausken
Organist: Robert Bårdsen
Prekentekst: Joh 15,26-27
Offerformål: Menighetsarbeidet (Alta)
Nattverd
Dåp